Για την εφαρμογή Προσφοράς και Αίτησης ασφάλισης συνεργατών ΑΧΑ, η είσοδος πραγματοποιείται μέσω του LISIS.

Σε κάθε άλλη περίπτωση πατήστε εδώ για να δείτε το πρόγραμμα Mediσυν2 ( https://www.axa.gr/el/health/hospital-care/ ) .