Η υπηρεσία ηλεκτρονικής πληρωμής βρίσκεται προσωρινά εκτός λειτουργίας για τεχνικούς λόγους.