Η υπηρεσία ηλεκτρονικής πληρωμής βρίσκεται εκτός λειτουργίας για τεχνικούς λόγους