Όμιλος ΑΧΑ: Δείκτες δραστηριότητας 1ου τριμήνου 2015 (1)

9/5/2015

Συνεχής ανάπτυξη σε όλους τους κλάδους της δραστηριότητας


  • Τα συνολικά έσοδα, επωφελούμενα από θετικές συναλλαγματικές διαφορές, αυξήθηκαν κατά 10% επί των δημοσιευμένων
    αποτελεσμάτων.

Σε συγκριτική βάση (χωρίς την επίδραση των συναλλαγματικών διαφορών):

  • Σύνολο εσόδων: αύξηση 2%, φτάνοντας στα 31,5 € δις
  • Ασφαλίσεις Ζωής: αύξηση εσόδων 2%, φτάνοντας στα  17,5 € δις
  • Γενικές Ασφαλίσεις: αύξηση εσόδων 2%, φτάνοντας στα  11,4 € δις
  • Έσοδα Διαχείρισης Κεφαλαίων: αύξηση 7% στο 1,0 € δις, με καθαρές εισροές στα 19,1 € δις

 

Κύριοι δείκτες επίδοσης  - 1ο τρίμηνο 2015 

 

Σύνολο σε δις ευρώ

1ο τρίμηνο 2014

1ο τρίμηνο 2015

Μεταβολή επί δημοσιευμένων αποτελεσμάτων

Μεταβολή σε συγκρίσιμη βάση

 

Έσοδα Ασφαλίσεων Ζωής

Καθαρές Eισροές

Νέα Ετησιοποιημένη Παραγωγή

Αξία Νέας Παραγωγής

Περιθώριο Κέρδους Νέας Παραγωγής

15.8

+1.8

1.6

0.6

34%

17.5

+3.9

1.9

0.6

33%

+10%

 

+14%

+10%

-1 pt

+2%

 

+4%

+1%

-1 pt

 

Έσοδα Γενικών Ασφαλίσεων

10.4

11.4

+10%

+2%

 

Έσοδα από Διεθνείς Ασφαλίσεις

1.3

1.5

+9%

+6%

 

Έσοδα Διαχείρισης Κεφαλαίων

Καθαρές εισροές

0.8

+1.5

1.0

+19.1

+23%

+7%

 

Σύνολο Eσόδων

28.5

31.5

+10%

+2%

 

 

«Κατά το πρώτο τρίμηνο του πέμπτου και τελευταίου έτους του πλάνου Φιλοδοξίας AXA, είδαμε μία συνεχή ανάπτυξη σε όλους τους κλάδους της δραστηριότητάς μας, η οποία αποδεικνύει για ακόμα μια φορά την ορθότητα και τη βιωσιμότητα της στρατηγικής μας. Οι ισχυρές μας λειτουργικές επιδόσεις συμπληρώθηκαν από θετικές συναλλαγματικές διαφορές, υπογραμμίζοντας τη γεωγραφική διαφοροποίηση του Ομίλου», σχολίασε ο κ. DenisDuverne Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΧΑ.

 

«Στον κλάδο Ζωής διατηρήσαμε μια καλή θέση στην αύξηση του όγκου της νέας παραγωγής με συνεχή υψηλά περιθώρια κέρδους και αύξηση των καθαρών εισροών. Τα έσοδα του κλάδου Γενικών Ασφαλίσεων  συνέχισαν να αυξάνονται, επωφελούμενα τόσο της ισχυρής απόδοσης στις αναπτυσσόμενες αγορές όσο και της ηγετικής μας θέσης στις ώριμες αγορές. Στον κλάδο Διαχείρισης Κεφαλαίων σημειώσαμε το δέκατο κατά σειρά τρίμηνο θετικού αποτελέσματος, αναδεικνύοντας τη δύναμη και τη σταθερή επίδοση στη διαχείριση κεφαλαίων της ΑΧΑ».

 

 

«Μετά από αυτό το ισχυρό πρώτο τρίμηνο, διατηρούμε την ισχυρή μας θέση για να ολοκληρώσουμε με επιτυχία τη Φιλοδοξία AXA το 2015. Ο ισχυρός ισολογισμός μας αποτυπώνει για μία ακόμα φορά την ανθεκτικότητα του οικονομικού δείκτη φερεγγυότητάς μας, μέσα σε ένα περιβάλλον ιστορικά χαμηλών και ιδιαίτερα ασταθών επιτοκίων».

 

 «Συνεχίζουμε τη μετάβασή μας στην ψηφιοποίηση, συμπεριλαμβάνοντας επενδύσεις σε νεοφυείς επιχειρήσεις (Start-ups) που εστιάζουν στον τομέα της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, ενώ αξιοποιούμε ψηφιακά εργαλεία και «συνδεδεμένες» συσκευές (connecteddevices) για να προστατεύουμε καλύτερα τους πελάτες μας. Δεσμευόμαστε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο  την πελατοκεντρικότητά μας, δημιουργώντας έτσι διαχρονική αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, δηλαδή τους πελάτες, τους συνεργάτες και τους μετόχους μας».