Το Ταμείο Ερευνών της ΑΧΑ συνεχίζει να υποστηρίζει την επιστήμη

28/6/2018

AXA Research Fund


  • Νέα επένδυση, ύψους €50 εκατομμυρίων, θα διατεθεί τα επόμενα 5 χρόνια
  • Δύο βασικά θέματα έρευνας για το 2018: η ενεργειακή μετάβαση και η υγεία των γυναικών
  • Νέα μέσα για την προώθηση και διάδοση της επιστημονικής έρευνας

 

Το Ταμείο Ερευνών της ΑΧΑ εδώ και 10 χρόνια έχει διαθέσει €180 εκατομμύρια για την υποστήριξη της επιστήμης, χρηματοδοτώντας 563 προγράμματα σε 35 χώρες. Η μοναδική επιστημονική πρωτοβουλία της ΑΧΑ, της κορυφαίας ασφαλιστικής επωνυμίας παγκοσμίως, θα λάβει για τα επόμενα 5 χρόνια επιπλέον υποστήριξη, ύψους €50 εκατoμμυρίων. Το Ταμείο Ερευνών της ΑΧΑ θα συνεχίσει να επικεντρώνεται σε θέματα υγείας, περιβάλλοντος, κοινωνικά και οικονομικά καθώς και σε ζητήματα διαχείρισης δεδομένων και τεχνολογίας, εστιάζοντας σε δύο βασικές προτεραιότητες για την κοινωνία: την ενεργειακή μετάβαση και την υγεία των γυναικών, ζητούμενα που ευθυγραμμίζονται με την στρατηγική του Ομίλου.

 

«Συμβάλλοντας στην πρόοδο και τη διάδοση της επιστήμης για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της κοινωνίας μας, το Ταμείο Ερευνών της AXA αποτελεί βασικό πυλώνα της Εταιρικής μας Υπευθυνότητας, σημαντικό παράγοντα της στρατηγικής της AXA που έχει στόχο να προσφέρει σε όλους τη δυνατότητα να έχουν μια καλύτερη ζωή», είπε ο Thomas Buberl, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΑΧΑ.

 

Η ενεργειακή μετάβαση αποτέλεσε φέτος τον πυρήνα ενός συνόλου προγραμμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΑΧΑ θα συνεχίσει να υποστηρίζει προγράμματα που στοχεύουν στη διερεύνηση πιθανών «μοχλών» προς την ενεργειακή μετάβαση: δημόσια πολιτική, σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, αλλαγή συμπεριφοράς.

 

«Η καταπολέμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής αποτελεί βασικό άξονα της Εταιρικής Υπευθυνότητας της AXA. Το Ταμείο Έρευνας της AXA συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη αυτού του στόχου, καθώς, από την έναρξή του, έχει υποστηρίξει περισσότερα από 86 προγράμματα που σχετίζονται με το θέμα της κλιματικής αλλαγής», πρόσθεσεο Jad Ariss, επικεφαλής Δημοσίως Υποθέσεων και Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΑΧΑ.

 

Η υγεία των γυναικών είναι επίσης μια «ανησυχία» που απασχολεί πλέον όλο και περισσότερες χώρες. Επιπλέον, είναι το τρέχον θέμα των αιτήσεων, η υποβολή των οποίων ολοκληρώνεται στις 5 Ιουλίου 2018 και στις οποίες θα δοθούν υποτροφίες ύψους έως και €125.000.

 

«Η έρευνα μπορεί να διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο στη βελτίωση της υγείας των γυναικών και στην εύρεση λύσεων για την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες υγείας», ανέφερε η Marie Bogataj, Διευθύντρια του Ταμείου Ερευνών της AXA.

 

Το Ταμείο Ερευνών της ΑΧΑ υποστήριξε φέτος 39 νέους ερευνητές

 

Το Ταμείο Ερευνών της ΑΧΑ δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να συμβάλλει στην πρόοδο της κοινωνίας, σε βασικά περιβαλλοντικά, κοινωνικά, οικονομικά, ψηφιακά θέματα, αλλά και ζητήματα υγείας, υποστηρίζοντας αυτόν τον χρόνο 39 νέους ερευνητές.

 

Επίσης, μεγάλα περιβαλλοντικά θέματα θα υποστηριχθούν μέσω 15 προγραμμάτων, συμβάλλοντας ενεργά στον συγκεκριμένο τομέα και σε θέματα όπως οι ανθεκτικές πόλεις, η προστασία των αστικών υποδομών ή η αξιολόγηση του σεισμικού κινδύνου.

 

Στον τομέα της υγείας, χορηγούνται 9 υποτροφίες για την υποστήριξη καινοτόμων προγραμμάτων, όπως η διερεύνηση νέων θεραπειών για τις αλλεργίες ή η καλύτερη κατανόηση του ανθρώπινου γονιδιώματος.

 

Τα τεχνολογικά θέματα όπως η διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων, η ρομποτική ή η τεχνητή νοημοσύνη, καλύπτονται μέσα από 5 προγράμματα που οργανώνονται από ερευνητές που δουλεύουν στα καλύτερα εργαστήρια πάνω σε θέματα που σχετίζονται με τη διαφάνεια των αλγόριθμων ή τις αλληλεπιδράσεις μας με τα ανθρωποειδή ρομπότ.

 

Τέλος, 10 νέα προγράμματα έχουν επιλεγεί με στόχο τη βελτίωση των γνώσεών μας στον κοινωνικό και οικονομικό τομέα, προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα τον αντίκτυπο του “Fin Tech” στην οικονομία ή τη σχέση μεταξύ οικονομικής αστάθειας και εσφαλμένης αντίληψης του πλούτου. 

 

 

 

 

Axa Research Fund Solid Rgb