Οικονομικοί δείκτες εννιαμήνου 2019

7/11/2019

Ισχυρή ανάπτυξη σε ολόκληρο τον Όμιλο


  • Συνολικά έσοδα: αύξηση 5% στα 79,7 δις ευρώ 

 

-      Εμπορικοί Κίνδυνοι: αύξηση 7% στα 24,9 δις ευρώ  

-      Υγεία: αύξηση 6% στα 10,7 δις ευρώ

-      Προστασία: αύξηση 3% στα 12,3 δις ευρώ

 

  • Δείκτης Φερεγγυότητας ΙΙ: 187% 

 

«Η AXA παρουσίασε ακόμη μια ισχυρή λειτουργική επίδοση κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2019,  δήλωσε οGérald Harlin, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου ΑΧΑ. Τα έσοδα της ΑΧΑ, αυξήθηκαν συνολικά κατά 5% κυρίως με τη συνεχή και ισχυρή δυναμική ανάπτυξης στους κλάδους Εμπορικών Κινδύνων και Υγείας, με όλες τις γεωγραφικές περιοχές δραστηριοποίησης του Ομίλου να συνεισφέρουν σε αυτή τη δυναμική ανάπτυξη.»

 

«Η AXA XL πέτυχε σημαντική αύξηση εσόδων, κυρίως στις ασφαλίσεις Εμπορικών Κινδύνων και στις εξειδικευμένες ασφαλίσεις. Το ευνοϊκό περιβάλλον τιμολόγησης συνεχίζει να βελτιώνεται, με τις ανανεώσεις του τρίτου τριμήνου να σημειώνουν σημαντική αύξηση ασφαλίστρων. Λαμβάνοντας υπόψιν μια σειρά από  σοβαρές φυσικές καταστροφές συμπεριλαμβανομένων των τυφώνων: Dorian, Faxai και Hagibis, η ΑΧΑ XL αντιμετώπισε ένα άνω του μέσου όρου επίπεδο ζημιών, κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου και στις αρχές του τέταρτου, κυρίως από την Αντασφαλιστική  δραστηριότητα.»

 

«Ο δείκτης φερεγγυότητας II του Ομίλου AXA ήταν 187%, εντός του εύρους του στόχου, αποδεικνύοντας τη δυναμική και την ανθεκτικότητα του Ισολογισμού του Ομίλου, ακόμα και στο πλαίσιο των πολύ χαμηλών επιτοκίων στα τέλη Σεπτεμβρίου.»

 

«Η πώληση της AXA Bank Belgium, η οποία ανακοινώθηκε πρόσφατα,  σηματοδοτεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση απλοποίησης του προφίλ της AXA και της εστίασης στους προτιμώμενους τομείς δραστηριοποίησης, σύμφωνα με τη στρατηγική: Φιλοδοξία 2020.»

 

"Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μας στην AXA για τη δέσμευσή τους και την υποστήριξή τους για την επίτευξη αυτών των αποτελεσμάτων, καθώς και τους πελάτες μας για τη συνεχή εμπιστοσύνη τους.»

 

 

’Εσοδα ανά κύρια περιοχή δραστηριότητας (σε δις Ευρώ)

 

 

 

 

 

 

 

9M18

 

9M19

Μεταβολή

επί δημοσιευμένων αποτελεσμάτων

Μεταβολή σε συγκρίσιμη βάση

Συνολικά έσοδα

75.8

79.7

+5%

+5%

     Γαλλία

18.9

19.6

+4%

+4%

     Ευρώπη

29.0

27.0

-7%

+3%

     ΑΧΑ XL

2.2

14.2

n.a.

+11%

     Ασία

6.6

7.3

+11%

+4%

     Διεθνείς και Λοιπές Αγορές

7.0

7.3

+4%

+4%