Οικονομικοί δείκτες εννιαμήνου 2018

7/11/2018

Άλλο ένα ισχυρό τρίμηνο, με συνεχή πορεία ανάπτυξης


  • Συνολικά έσοδα, αύξηση 4% στα 75,8 δις ευρώ
  • Ετησιοποιημένα ασφάλιστρα νέας παραγωγής, αύξηση 9% στα 4,8 δις ευρώ, με αξία νέας παραγωγής να αυξάνεται 4% στα 2 δις ευρώ
  • Υγεία, αύξηση εσόδων 7% στα 9,9 δις ευρώ
  • Προστασία, ετησιοποιημένα ασφάλιστρα νέας παραγωγής αύξηση 10% στα 1,6 δις ευρώ
  • Γενικές ασφαλίσεις, αύξηση εσόδων εμπορικών κινδύνων 2% στα 12,4 δις ευρώ

 

«Η ΑΧΑ πέτυχε ισχυρή επίδοση κατά τους πρώτους εννιά μήνες του 2018, που αντικατοπτρίζει τη δύναμη των δραστηριοτήτων μας και την αποτελεσματικότητα του απλοποιημένου λειτουργικού μας μοντέλου», είπε ο Gérald Harlin, αναπληρωτής CEO και CFO του Ομίλου AXA.

 

«Αναπτυχθήκαμε και στις πέντε γεωγραφικές περιοχές που δραστηριοποιούμαστε, καθώς και σε όλους τους  τομείς εργασιών μας. Είναι αξιοσημείωτο ότι καταγράψαμε ισχυρή αύξηση εσόδων στους προτιμώμενους τομείς,  με συνεχή δυναμική ανάπτυξης  στην Υγεία, Προστασία και Ασφαλίσεις Εμπορικών Κινδύνων».

 

«Τον Σεπτέμβριο, ολοκληρώσαμε την εξαγορά του Ασφαλιστικού Ομίλου XL, ορόσημο στην πορεία για τον μετασχηματισμό μας. Ο ισολογισμός του Ομίλου ΑΧΑ παραμένει ισχυρός με τον Δείκτη Φερεγγυότητας ΙΙ στο 195%, σε ευθυγράμμιση με το πλάνο μας».

 

«Στο τρίμηνο, ανακοινώσαμε επίσης τη συνεργασία με τη Liverpool Football Club ως Παγκόσμιος Ασφαλιστικός  Συνεργάτης και αναδειχθήκαμε από την Interbrand ως η 1η Παγκόσμια Ασφαλιστική Επωνυμία για 10η συνεχή χρονιά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους πελάτες μας για τη συνεχή εμπιστοσύνη που μας δείχνουν και είμαι ευγνώμων στους εργαζόμενους, στους ασφαλιστικούς συμβούλους και στους συνεργάτες μας για το ισχυρό τους κίνητρο και τη δέσμευσή τους».

 

Κύρια οικονομικά αποτελέσματα (σε δις Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

 

 

 

 

 

 

 

9M17

 

9M18

Μεταβολή

επί δημοσιευμένων αποτελεσμάτων

Μεταβολή σε συγκρίσιμη βάση

Συνολικά έσοδα

 

75,4

 

75,8

 

+0,6%

 

+3,7%

Ετησιοποιημένα ασφάλιστρα νέας παραγωγής

4,8

4,8

+1,8%

+8,9%

Αξία νέας παραγωγής

2,1

2,0

-2,2%

+4,0%

Περιθώριο κέρδους νέας παραγωγής  (%)

43,4%

41,7%

-1,7pts

         -2,0pts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Η18

 

9M18

Μεταβολή

 

 

 

 

 

 

Δείκτης Φερεγγυότητας ΙΙ (%)

233%

195%

-38pts