Οικονομικά αποτελέσματα Ομίλου ΑΧΑ 2018

21/2/2019

Καθοριστικό έτος για τη στρατηγική μας κατεύθυνση «Επικέντρωση και Μετασχηματισμός »


  • Σύνολο εσόδων: αύξηση 4%στα 102,9 δις ευρώ
  • Λειτουργικά κέρδη: αύξηση 6% στα 6,2 δις ευρώ
  • Λειτουργικά κέρδη ανά μετοχή: αύξηση 3% στα 2.48 ευρώ
  • Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή 1,34 ευρώ, αύξηση 6% από το 2017 

 

«Για ακόμα μια φορά η AXA πέτυχε ένα έτος ισχυρών επιδόσεων με μια αύξηση της τάξης του 6% στα λειτουργικά της κέρδη, η οποία είναι η μεγαλύτερη που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα, παρά τη μείωση συμμετοχής της στην AXA Equitable Holdings, Inc. και ένα ασυνήθους σφοδρότητας από απόψεως φυσικών καταστροφών τέταρτο τρίμηνο του έτους.» είπε ο Thomas Buberl, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΑΧΑ.

 

«Συνεχίζοντας να επωφελούμαστε από το απλοποιημένο λειτουργικό μας μοντέλο, πετύχαμε μία σημαντική αύξηση στα ακαθάριστα κέρδη σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές που δραστηριοποιούμαστε. Οι τομείς στους οποίους επικεντρωνόμαστε παρουσίασαν σημαντική ανάπτυξη, με τα έσοδα να αυξάνονται στην Προστασία, τους Εμπορικούς Κινδύνους και την Υγεία κατά 3%, 5% και 7% αντίστοιχα.»

 

«Η ευρωστία του ισολογισμού μας σε συνδυασμό με τη συνεχή επιτυχημένη απόδοση για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο στρατηγικό μας πλάνο Φιλοδοξία 2020, οδήγησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προτείνει μέρισμα ύψους 1,34 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή αύξηση 6% από την περασμένη χρονιά που αντιστοιχεί σε ποσοστό κερδών 52%. »

 

«Το 2018 αποτέλεσε ένα καθοριστικό έτος στην πορεία της ΑΧΑ προς τον μετασχηματισμό, δημιουργώντας τη #1 ασφαλιστική εταιρεία σε Εμπορικούς Κινδύνους, με την εξαγορά του XL Group και την ολοκλήρωση της αρχικής προσφοράς νέων μετοχών με δημόσια εγγραφή (IPO) για την εισαγωγή της AXA Equitable Holdings, Inc. στο χρηματιστήριο. Η στροφή μας σε επιλεγμένους στρατηγικούς τομείς ήταν καθοριστικής σημασίας για το όραμά μας και την αποστολή μας να ενδυναμώνουμε τους ανθρώπους να ζουν καλύτερα. Η νέα παγκόσμια τοποθέτηση της μάρκας μας «Know You Can» αποτελεί την απτή έκφραση αυτού του σκοπού.»

 

 «Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους πελάτες μας για την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν, καθώς και όλους τους συναδέλφους και συνεργάτες, οι οποίοι εργάζονται καθημερινά προς την επίτευξη αυτών των ισχυρών αποτελεσμάτων και καθοριστικών για τον μετασχηματισμό μας πρωτοβουλιών. Είμαστε βέβαιοι πως όλοι μαζί θα δημιουργήσουμε μία βιώσιμη και μακροπρόθεσμη αξία για όλους τους συμμέτοχούς μας.»

 

 

Κύρια οικονομικά αποτελέσματα (σε εκατομμύρια ευρώ, εκτός αν γίνεται διαφορετική αναφορά)

 

 

 

 

 

 

FY17

FY18

Μεταβολή

επί δημοσιευμένων αποτελεσμάτων

Μεταβολή σε σταθερή ισοτιμία

Σύνολο εσόδων

98,549

102,874

+4%

+4%

Λειτουργικά κέρδη

6,002

6,182

+3%

+6%

Προσαρμοσμένα κέρδη

6,457

6,489

0%

+3%

Καθαρά  κέρδη

6,209

2,140

-66%

-66%

 

 

 

 

 

Απόδοση ίδιων κεφαλαίων (Adjusted ROE, %)

14,5%

14,4%

0.0pt

 

 

Δείκτης «Φερεγγυότητα ΙΙ» (%)

205%

193%

-12 pts

 

 

Λειτουργικά κέρδη ανά μετοχή

2,40

2,48

+3%