Οικονομικά αποτελέσματα Ομίλου ΑΧΑ, 2017

22/2/2018

Εξαιρετική επίδοση σε συμφωνία με τη Φιλοδοξία 2020


  • Λειτουργικά κέρδη ανά μετοχή, αύξηση 7% στα 2,40 ευρώ
  • Προτεινόμενο Μέρισμα ανά μετοχή  1,26 ευρώ , αύξηση 9% σε σχέση με το 2016,
  • Δείκτης Φερεγγυότητας ΙΙ στο 205%, αύξηση 8 μονάδων σε σχέση με τη  31 Δεκεμβρίου 2016

 

«Η ΑΧΑ πέτυχε έναν ακόμα χρόνο ισχυρής επίδοσης με αύξηση 7% στα λειτουργικά κέρδη ανά μετοχή καθώς και τα υψηλότερα καθαρά κέρδη που έχουν καταγραφεί ποτέ», είπε ο Thomas Buberl, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΑΧΑ.

 

«Τα λειτουργικά κέρδη και τα καθαρά κέρδη  ξεπέρασαν το όριο των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ για πρώτη φορά στην ιστορία της Εταιρείας, με όλες τις μεγάλες γεωγραφικές αγορές να συμβάλλουν σε αυτή την επιτυχία. Η αξία νέων εργασιών μας αυξήθηκε κατά 8%. Η Υγεία αποτέλεσε τον πιο γρήγορα αναπτυσσόμενο τομέα για το 2017, με τα έσοδα και τα κέρδη να αυξάνονται 6% και 11% αντίστοιχα».

 

«Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης επιτυχημένης επίδοσής μας για τη Φιλοδοξία ΑΧΑ 2020 και του ισχυρού ισολογισμού μας, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει μέρισμα 1,26 ευρώ ανά μετοχή, αύξηση 9% από την περασμένη χρονιά που αντιστοιχεί στο 49% των κερδών».

 

«Σε ευθυγράμμιση με το όραμά μας να στηρίζουμε τους ανθρώπους να ζουν καλύτερα και με την εξαγορά της Maestro Health, ενισχύσαμε περαιτέρω τις δυνατότητές μας να αποτελούμε μια Εταιρεία “Συνοδοιπόρο του πελάτη” και όχι μια Εταιρεία που “απλώς αποζημιώνει”. Συνεχίζουμε να ηγούμαστε του κλάδου μας στη μάχη ενάντια στην κλιματική αλλαγή, τετραπλασιάζοντας τη δέσμευσή μας για πράσινες επενδύσεις μέχρι το 2020».

 

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ασφαλισμένους μας για την εμπιστοσύνη τους καθώς και τους ανθρώπους μας  και τους συνεργάτες μας για τη δέσμευσή τους στο όραμά μας, την ώρα που προσπαθούμε μαζί να κινηθούμε προς μια βιώσιμη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη με συνεχή αξία προς τους μετόχους μας».

 

Κύρια οικονομικά αποτελέσματα (σε εκατομμύρια ευρώ, εκτός αν γίνεται διαφορετική αναφορά)

 

 

 

 

 

 

FY16

αναμορφωμένα*

FY17

Μεταβολή

επί δημοσιευμένων αποτελεσμάτων

Μεταβολή σε σταθερή ισοτιμία

Σύνολο εσόδων

100.193

98.549

-2%

0%

Λειτουργικά κέρδη

5.688

6.002

+6%

+7%

Προσαρμοσμένα κέρδη

6.103

6.457

+6%

+8%

Καθαρά  κέρδη

5.829

6.209

+7%

+8%

 

 

 

 

 

 

Λειτουργικές χρηματοροές Ομίλου (δις ευρώ)

 

6,2

6,3

 

 

Απόδοση ίδιων κεφαλαίων (Adjusted ROE, %)

13,5%

14,5%

+1pt

 

 

Δείκτης Φερεγγυότητας ΙΙ (%)

197%

205%

+8pts

 

 

Λειτουργικά κέρδη ανά μετοχή

2,24

2,40

+7%