Οικονομικά αποτελέσματα Ομίλου ΑΧΑ, 1ο Εξάμηνο 2018

2/8/2018

Μετασχηματισμός, ανάπτυξη και κερδοφορία


  • Λειτουργικά κέρδη, αύξηση 9% στα 3,3 δις ευρώ
  • Λειτουργικά κέρδη ανά μετοχή, αύξηση 6% στα 1,33 ευρώ
  • Συνολικά έσοδα, αύξηση 3% στα 53,6 δις ευρώ, Ετησιοποιημένα Ασφάλιστρα  Νέας Παραγωγής, αύξηση 8% στα 3,4 δις ευρώ
  • Δείκτης Φερεγγυότητας ΙΙ στο 233%, αύξηση 28 μονάδων σε σχέση με τη 31η  Δεκεμβρίου 2017

 

«Το πρώτο εξάμηνο του 2018 η ΑΧΑ παρουσίασε ισχυρές επιδόσεις, με τα λειτουργικά κέρδη ανά μετοχή να αυξάνονται 6%, κοντά στο άνω όριο του στόχου του στρατηγικού μας πλάνου Φιλοδοξία 2020. Αυτό υποστηρίχθηκε από ισχυρή αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιούμαστε», είπε ο Thomas Buberl, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΑΧΑ.

 

«Το απλοποιημένο μοντέλο λειτουργίας μας αποδίδει. Έχουμε μία ισχυρή δυναμική ανάπτυξης σε όλες τις περιοχές που δραστηριοποιούμαστε - ειδικά στη Γαλλία και την Ευρώπη - και στους προτιμώμενους τομείς, με τη νέα παραγωγή της Προστασίας να παρουσιάζει αύξηση 10% και τα έσοδα στον κλάδο Υγείας 7%». 

 

«Το πρώτο εξάμηνο του 2018 έχουμε κάνει σημαντικά βήματα στην πορεία για τον μετασχηματισμό μας, μέσω της επιτυχούς εισαγωγής των εργασιών μας στην Αμερική, στο Χρηματιστήριο και της στρατηγικής μας απόφασης να εξαγοράσουμε τον Ασφαλιστικό Όμιλο XL. Επίσης, ανακοινώσαμε καινοτόμες συνεργασίες με την ING και την Uber, τον μετασχηματισμό των ομαδικών ασφαλίσεων Ζωής στην Ελβετία καθώς και την προγραμματισμένη διάθεση των εργασιών της AXA Life Europe.

 

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και τους συνεργάτες μας που εργάσθηκαν για την επίτευξη αυτών των αποτελεσμάτων και των πρωτοβουλιών μετασχηματισμού που θα μας βοηθήσουν να δημιουργήσουμε αξία μέσα από ένα βιώσιμο μοντέλο λειτουργίας για τους πελάτες και τους μετόχους μας».

 

Κύρια οικονομικά αποτελέσματα (σε εκατομμύρια ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

 

 

 

 

 

 

 

1Η17

 

1H18

 

 

 

Μεταβολή

επί δημοσιευμένων αποτελεσμάτων

 

 

Μεταβολή σε συγκρίσιμη βάση

Σύνολο Εσόδων

54.283

53.600

-1%

       +3%

Λειτουργικά Κέρδη

3.171

3.298

+4%

+9%

Προσαρμοσμένα Κέρδη

3.478

3.628

+4%

+9%

 

Καθαρά Κέρδη           

 

3.268

2.796

-14%

-11%

 

Απόδοση Ίδιων Κεφαλαίων (Adjusted ROE) (%)

14,7%

15,6%

+1 pts

 

 

Λειτουργικά Κέρδη ανά μετοχή (σε Ευρώ)

1,26

1,33

+6%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FY17

1H18

Μεταβολή

επί δημοσιευμένων αποτελεσμάτων

Δείκτης Φερεγγυότητας ΙΙ (Solvency II)

205%

233%

+28 pts