Νέα προγράμματα ασφάλειας κατοικίας Home4all από την ΑΧΑ Ασφαλιστική

7/8/2013

Ολοκληρωμένη ασφάλιση κατοικίας


Το σπίτι για εμάς τους Έλληνες αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις της ζωής μας. Σεβόμενη αυτή την αρχή, η ΑΧΑ Ασφαλιστική δημιούργησε δύο νέα προγράμματα εξασφάλισης κατοικίας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των Ελλήνων ασφαλισμένων, είτε είναι ιδιοκτήτες είτε ενοικιαστές. Αυτά είναι το Home4all Classic με κάλυψη από βασικούς κινδύνους πυρός και το Home4all Premium με επιπλέον καλύψεις για ολοκληρωμένη ασφάλιση της κατοικίας.

Επιλέγοντας το Home4all Classic, οι ασφαλισμένοι της ΑΧΑ προστατεύουν τόσο το κτίριο όσο και το περιεχόμενο της κατοικίας τους από πυρκαγιά, κεραυνό, έκρηξη, πτώση αεροσκάφους και πρόσκρουση οχήματος σε αξία ως καινούργια.

Το Home4all Premium έχει τις καλύψεις του Classic, καθώς και προστασία της κατοικίας από καπνό, στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες, τρομοκρατικές ενέργειες, πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετό θραύση, διαρροή σωληνώσεων, κλοπή και ζημιές από κλοπή, αποκομιδή συντριμμάτων, αμοιβές αρχιτεκτόνων – μηχανικών, αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή, θραύση υαλοπινάκων, έξοδα προσωρινής διαμονής ή απώλεια ενοικίων, κάλυψη σε προσωρινή κατοικία, έξοδα και ζημιές μεταφοράς, βραχυκύκλωμα και αστική ευθύνη οικογενειάρχη.

Όλα τα προγράμματα περιλαμβάνουν την κάλυψη της τεχνικής βοήθειας για αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών. Συμπληρωματικά, οι πελάτες της ΑΧΑ μπορούν να επιλέξουν τις καλύψεις σεισμού, έργων τέχνης, κοσμημάτων και θυρίδας τραπέζης.  

Τα δύο νέα προγράμματα Κατοικίας της ΑΧΑ προσφέρουν συνολικά στους πελάτες της:

  • Ολοκληρωμένες καλύψεις σε ιδιαίτερα προσιτό ασφάλιστρο.
  • Αποζημίωση των ασφαλισμένων αντικειμένων από καλυπτόμενο κίνδυνο σε αξία αποκατάστασης ως καινούργια.
  • Ασφαλιστήριο με ελάχιστες απαλλαγές.
  • Διαφοροποίηση ασφαλίστρου στην κάλυψη του σεισμού ανάλογα με το έτος κατασκευής του κτιρίου με χαμηλότερο ασφάλιστρο σε νέες κατασκευές.
  • Ξεκάθαρη και απλή επικοινωνία μέσα από απλούς και κατανοητούς όρους, ώστε να γνωρίζει ο ασφαλισμένος τι ακριβώς καλύπτει και τι δεν καλύπτει το ασφαλιστήριό του.

 

 

 

 

Η ΑΧΑ Ασφαλιστική δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις ασφαλίσεις περιουσίας, απλοποιεί περαιτέρω τις διαδικασίες της και συνεχίζει τη δυνατή της παρουσία σε αυτόν τον τομέα.