Η Παγκόσμια Τράπεζα & η ΑΧΑ συνεργάζονται για την αύξηση προγραμμάτων ασφάλισης και τη στήριξη της ασφάλειας στον αναπτυσσόμενο κόσμο

30/9/2014

Στόχος η προστασία της κοινωνίας και η ενίσχυση της ανάπτυξης


  • Μία μοναδική παγκόσμια συνεργασία για την ενίσχυση της ασφαλιστικής κάλυψης, τη βελτίωση της ασφάλειας και τη στήριξη της οικονομίας στις αναπτυσσόμενες αγορές
  • Πέντε πυλώνες δραστηριοποίησης: επένδυση στον ασφαλιστικό κλάδο μέσα από κοινά κεφάλαια ή εξαγορές, αύξηση ασφαλιστικής κάλυψης για το γυναικείο πληθυσμό, βελτίωση οδικής ασφάλειας, ανάπτυξη υποδομών και αξιόπιστες επενδύσεις & πρόσβαση στην ασφάλιση.

 

Αναγνωρίζοντας τον κρίσιμο ρόλο του ασφαλιστικού κλάδου στη δραστηριοποίηση και την προώθηση της καινοτομίας, στην ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα αλλά και στην οικονομικήανάπτυξη συνολικά, ο Διεθνής Οργανισμός Οικονομικών (International Finance Corporation, μέλος του Ομίλου Παγκόσμιας Τράπεζας και μεγαλύτερος πολυμερής πάροχος για ιδιωτικές εταιρείες στις αναπτυσσόμενες αγορές) και η ΑΧΑ προχώρησαν σε μία παγκόσμια συνεργασία.

 

Ως πρώτη στο είδος της, αυτή η συνεργασία στοχεύει να ενισχύσει τον ασφαλιστικό κλάδο στο σημαντικό του ρόλο για την υποστήριξη, την προστασία και την πρόληψη στον αναπτυσσόμενο κόσμο μέσα από αυξημένη παρουσία και δυναμική, μακροπρόθεσμες επενδύσεις αλλά και ενημέρωση για ασφαλιστικούς κινδύνους.

 

«Η ασφάλιση είναι ζωτικής σημασίας για τη διαχείριση κινδύνων. Μπορεί να βοηθήσει την ανάπτυξη και να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την καλή διαχείριση στις οικονομίες αναπτυσσόμενων χωρών. Η συνεργασία με έναν παγκόσμιο ασφαλιστικό ηγέτη όπως η ΑΧΑ θα μας βοηθήσει να προωθήσουμε τον θετικό αναπτυξιακό ρόλο της ασφάλισης, η οποία τελικά θα συμβάλει στην εξάλειψη της φτώχιας και την ευημερία για όλους», είπε ο κ. Δημήτρης Τσιτσιράγκος, Αντιπρόεδρος του IFC.

 

«Στις αναπτυσσόμενες χώρες παρατηρείται μια σημαντική ζήτηση για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, καθώς οι πολίτες επιθυμούν να παράσχουν ασφάλεια στις οικογένειες και τις επιχειρήσεις τους, ενώ σε σύγκριση με άλλες υποκατηγορίες του οικονομικού τομέα, ο ασφαλιστικός κλάδος αναπτύσσεται με αργό ρυθμό. Ένας από τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής μας “Φιλοδοξία ΑΧΑ” σχετίζεται με την επιτάχυνση της δραστηριοποίησής μας σε αυτές τις αναπτυσσόμενες αγορές και είμαστε ενθουσιασμένοι για τη συνεργασία μας με το IFC καθώς αυτή θα συμβάλει τόσο στην ανάπτυξη της ασφαλιστικής κάλυψης όσο και στην οικονομική δυναμική της», ανέφερε ο κ. DenisDuverne, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΑΧΑ.

 

«Μαζί με την ανάπτυξη έρχονται οι οικονομικοί κίνδυνοι. Ο ρόλος μας είναι να αντιλαμβανόμαστε, να μειώνουμε και να διαχειριζόμαστε τους κινδύνους προκειμένου να προστατεύομε την κοινωνία στο σύνολό της αλλά και να ενισχύουμε την ανάπτυξη. Είμαστε πεπεισμένοι πως μία σύμπραξη τέτοιας φύσης μεταξύ Δημόσιου – Ιδιωτικού τομέα η οποία συνδυάζει εμπειρία και διαφορετικά πεδία γνώσης, θα συμβάλει δυναμικά στο να εκπληρώσουμε το στόχο μας. Είμαστε πολύ περήφανοι που συνεργαζόμαστε με έναν οργανισμό όπως το IFC» συμπλήρωσε ο κ. Duverne.

 

Η συνεργασία αυτή αντανακλά τα κοινά ενδιαφέροντα των δύο οργανισμών και ως στόχο έχει να αξιοποιήσει την εμπειρία και την ηγετική τους θέση ώστε να βελτιώσει την παγκόσμια πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα, να αυξήσει την ασφαλιστική ικανότητα και να χαρτογραφήσει καλύτερα τους κινδύνους που συνοδεύουν την πρόοδο και την ανάπτυξη κάθε είδους.