Η ΑΧΑ 1η στην Εταιρική Υπευθυνότητα στον ασφαλιστικό κλάδο

29/5/2014

Παρουσίασε την καλύτερη επίδοση στους τομείς: Περιβάλλον, Κοινωνία, Διοίκηση


  • Παρουσίασε την καλύτερη επίδοση στους τομείς: Περιβάλλον, Κοινωνία, Διοίκηση σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης Vigeo
  • Περιλήφθηκε στον δείκτη Εταιρικής Υπευθυνότητας EuronextVigeo “World 120”
  • Είναι μέλος για τους δείκτες Εταιρικής Υπευθυνότητας EuronextVigeo “France 20”, “Eurozone 120” και “Europe 120”

 

To Euronext του Χρηματιστηρίου της Ν.Υόρκης και o Vigeο, Ευρωπαϊκός Οίκος Αξιολόγησης Εταιρικής Υπευθυνότητας, ανακοίνωσαν το σύνολο των δεικτών «Κοινωνικά Υπεύθυνων Επενδύσεων» (SRI – Socially Responsible Investment) για το δεύτερο μισό του 2014.

 

Από τον Ιούνιο του 2014, η ΑΧΑ αποτελεί μέρος του δείκτηEuronextVigeo – “World 120”, ο οποίος επιλέγει τις 120 πιο ανεπτυγμένες εταιρείες στον κόσμο στους τομείς της Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής και Διοικητικής διαχείρισης. Επιπλέον, επιβεβαιώθηκε η συμμετοχή της ΑΧΑ στους δείκτες1 Euronext Vigeo “France 20”, “Eurozone 120” και “Europe 120”.

 

Μέσα από αυτές τις επιτυχείς αξιολογήσεις, ο Όμιλος ΑΧΑ έχει πλέον τοποθετηθεί στην κορυφή μεταξύ του ασφαλιστικού κλάδου στους τομείς: Περιβάλλον, Κοινωνία, Διοίκηση, μεταξύ 37 εταιρειών. Το γεγονός αυτό αποτελεί καλή πρόοδο σε σχέση με το 2012, όπου η ΑΧΑ είχε τοποθετηθεί στην 4η θέση μεταξύ 33 εταιρειών. Για να κατακτήσει την πρώτη θέση, η ΑΧΑ ξεπέρασε στον μέσο όρο τους συναγωνιστές της σε 6 τομείς της μεθοδολογίας αξιολόγησης:

  • Περιβάλλον: ένταξη περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στην καθημερινή εργασία, σε πολιτικές και σε δράσεις για το φυσικό περιβάλλον.
  • Προσωπικό: σχέσεις μεταξύ εργαζομένων, συνθήκες εργασίας, υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, επαγγελματική προοπτική και εκπαίδευση, συστήματα ανταμοιβής.
  • Ανθρώπινα δικαιώματα: βασικές αρχές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, όχι διακρίσεις.
  • Ανάπτυξη τοπικής κοινωνίας: συμμετοχή σε κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, εδαφικός σχεδιασμός, κοινωνική συνοχή.
  • Προμήθειες και υπηρεσίες: αφομοίωση κοινωνικών και περιβαλλοντικών δεδομένων στις διαδικασίες προμηθειών, ποιότητα υπηρεσίας στους χρήστες, πρόληψη διαφθοράς.
  • Διοίκηση: συμμετοχικότητα και δημοκρατικές διαδικασίες εκπροσώπησης, εξωτερικοί και εσωτερικοί έλεγχοι.

 

«Από την έναρξη της νέας μας στρατηγικής το 2010, η ΑΧΑ συνεχώς βελτιώνει την επίδοσή της στην Εταιρική Υπευθυνότητα. Η πρόοδός μας μετράται τόσο εσωτερικά με τη χρήση ενός καινοτόμου «Βαρομέτρου Εταιρικής Υπευθυνότητας»2, όσο και εξωτερικά, μέσα από τη συμμετοχή μας σε σημαντικούς δείκτες SRI. Είμαστε περήφανοι που ο Vigeo μας έχει αναγνωρίσει ως ηγέτη στον ασφαλιστικό κλάδο. Αυτό αποδεικνύει την πίστη μας πως η Εταιρική Υπευθυνότητα αποτελεί έναν σημαντικό πυλώνα της στρατηγικής μας, αλλά και την προσπάθεια που γίνεται από τους εργαζομένους παγκοσμίως, σε αυτό το συνεχές ταξίδι να γίνουμε μια όλο και πιο υπεύθυνη εταιρεία», ανέφερε η AliceSteenland, Διευθύντρια Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου ΑΧΑ.