Η ΑΧΑ και το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» έχουν εκπαιδεύσει 7.390 νέους μέσα στο 2014

19/8/2014

Με στόχο τη συνεχή ενδυνάμωση της πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων


Με στόχο τη συνεχή ενδυνάμωση της πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων, η ΑΧΑ Ασφαλιστική, στρατηγικός σύμμαχος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», συνέχισε για τρίτη χρονιά την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την οδική ασφάλεια, προς νέους ηλικίας 15 – 18 ετών. Από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2014 εκπαιδεύτηκαν:

 

 

▪          5.890 μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε σχολεία όλης της Ελλάδας

▪          1.500 πρόσκοποι ηλικίας 12-18 ετών στην 5η Πανελλήνια Ναυτοπροσκοπική Regatta

 

 

Τα τροχαία συμβάντα αποτελούν μία από τις σημαντικότερες αιτίες για σοβαρούς και θανάσιμους τραυματισμούς των νέων στη χώρα μας, γεγονός που οφείλεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό στην ελλιπή ενημέρωση. Για το λόγο αυτό η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίησή τους αποτελεί για την ΑΧΑ κύριο άξονα της μακροχρόνιας συνεργασίας της με το ΙΟ.Α.Σ. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία και το Ινστιτούτο επενδύουν στην επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση μαθητών, καθηγητών και γονέων, προκειμένου να προσεγγίσουν συγκροτημένα το θέμα της οδικής ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν δημιουργήσει ένα αρθρωτό πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει:

 

 

  • Συζήτηση με εξειδικευμένους εκπαιδευτές του ΙΟ.Α.Σ.
  • Προβολή παρουσίασης και ειδικού οπτικοακουστικού υλικού
  • Συμπλήρωση διαδραστικού ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου (www.kantososta.gr) στο σχολείο ή στο σπίτι.

 

 

Η ΑΧΑ συμμετέχει στη Συμμαχία για την Ασφάλεια και τον Πολιτισμό στο Δρόμο «Δρόμοι στο Μέλλον» του Ι.Ο.ΑΣ, σκοπός της οποίας είναι η προώθηση συνεργιών για τη μακροπρόθεσμη ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα.