Η ΑΧΑ επενδύει δυναμικά στα Δίκτυα Διανομής - Αποκλειστικό Δίκτυο

3/12/2014

Δύο συναντήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με το Αποκλειστικό Δίκτυο συνεργατών


Ιδιαίτερα επιτυχημένες ήταν οι δύο συναντήσεις που πραγματοποίησε η ΑΧΑ στις 21 Νοεμβρίου με τους συνεργάτες της από το Αποκλειστικό Δίκτυο Διανομής για το νέο αναπτυξιακό κανονισμό πωλήσεων που στοχεύει στη μακροχρόνια συνεργασία.

Οι συναντήσεις με τους συνεργάτες από το Αποκλειστικό Δίκτυο ξεκίνησαν με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΑΧΑ κ. Ερρίκο Μοάτσο να αναφέρει: «Τηρούμε στην πράξη την υπόσχεσή μας να αναπτύσσουμε, να διευρύνουμε και να ισχυροποιούμε το Αποκλειστικό μας Δίκτυο για την επόμενη μέρα. Θέλουμε να έχουμε ένα ανταγωνιστικό Δίκτυο, ικανό να ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις του περιβάλλοντος που δραστηριοποιούμαστε. Θα επεκτείνουμε συνεχώς τη στρατηγική μας πάνω σε αυτούς τους άξονες».

Ο νέος Κανονισμός Πωλήσεων παρουσιάστηκε από το Διευθυντή Αποκλειστικού Δικτύουκ. ErnestoDiGiorgio ο οποίος τόνισε πως η δημιουργία ενός σύγχρονου, αναπτυξιακού, λειτουργικού και δίκαιου κανονισμού για όλες τις βαθμίδες του Agency είναι στο επίκεντρο του Κανονισμού. Παράλληλα αναφέρθηκε σε ενίσχυση των κινήτρων στην υψηλή παραγωγικότητα με προσθήκες νέων κλιμάκων. Ο νέος κανονισμός είναι ευθυγραμμισμένος με θέσεις και προτάσεις που έχουν κατατεθεί από τους συνεργάτες και ενισχύει τη δυναμική για μακροχρόνιες συνεργασίες.

Τη συνάντηση έκλεισε ο Διευθυντής Δικτύων Διανομής της ΑΧΑ κ. Νίκος Σακελλαρίου αναφέροντας: «Προχωράμε μαζί για να συνεχίσουμε την επιτυχημένη μας πορεία και να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις απαιτήσεις που έρχονται. Επενδύουμε στη συνεργασία μας, επιβραβεύουμε την παραγωγικότητα και κυρίως, αναπτύσσουμε από κοινού τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσουμε για συνέχιση μιας επιτυχημένης, μακροχρόνιας πορείας».

Η ενθουσιώδης υποδοχή του νέου κανονισμού πωλήσεων από το σύνολο των αποκλειστικών συνεργατών αποδεικνύει πως κινείται στη σωστή κατεύθυνση για την ενίσχυση ισχυρών, μακροπρόθεσμων συνεργασιών αλλά και για την ανάπτυξη νέων.


Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον και ακούγοντας τις προτάσεις των συνεργατών της, η ΑΧΑ προχωρά με συγκεκριμένες τροποποιήσεις οι οποίες πρόκειται να είναι αμοιβαία επωφελείς, με βασικούς άξονες τη διαφάνεια και την εφαρμογή κανόνων που θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο τη δίκαιη συνεργασία.

Στις προκλήσεις που ακολουθούν η ΑΧΑ στηρίζει τους συνεργάτες της και επενδύει στην εξωστρέφεια, τη σταθερότητα, την κερδοφορία και την υγιή ανάπτυξη.