Η ΑΧΑ ενισχύει την παρουσία της στις ασφαλίσεις Υγείας: Νέο πρόγραμμα Medi συν Classic

22/2/2014

Νέο πρόγραμμα ασφάλειας ζωής


Η ΑΧΑ από σήμερα εμπλουτίζει τα προϊόντα Υγείας, υπό την ομπρέλα του ήδη πετυχημένου Mediσυν, προσθέτοντας το πρόγραμμα Mediσυν Classic. Ο πελάτης ανάλογα με τις ανάγκες και τις οικονομικές δυνατότητές του μπορεί να επιλέξει είτε την υφιστάμενη έκδοση Mediσυν, που στο εξής αναφέρεται ως Mediσυν Extra είτε τη νέα έκδοση Mediσυν Classic.

Η ΑΧΑ υλοποιεί με τον τρόπο αυτό με συνέπεια και υπευθυνότητα τη βιώσιμη και μακροπρόθεσμη στρατηγική της, λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές οικονομικές συνθήκες που μειώνουν συνεχώς την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων.

«Σχεδιάσαμε το νέο αυτό πρόγραμμα λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβαλλόμενες οικονομικές δυνατότητες των πελατών μας, αλλά και των συνεργατών μας. Επαναπροσδιορίσαμε την προσφορά μας, ώστε αφενός να καλύπτουμε πλήρως τις ανάγκες των ασφαλισμένων μας και αφετέρου να ανταποκρινόμαστε στις νέες συνθήκες που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Ταυτόχρονα όμως διατηρήσαμε το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης που παρέχουμε στην Υγεία», δήλωσε η ομάδα της ΑΧΑ που εργάστηκε για την ανάπτυξη του προϊόντος.

Τα σημαντικά πλεονεκτήματα που προσφέρει το Mediσυν Classic:

Προσιτή τιμή.

Οικογενειακό ασφαλιστήριο με έκπτωση έως 7% ανάλογα με τον αριθμό των ασφαλισμένων μελών.

 
Προνόμια Υγείας μέσω διαγνωστικών κέντρων, οφθαλμολογικών κέντρων και νοσηλευτηρίων.

Εγγυημένη θέση νοσηλείας.

Αμοιβές γιατρών χωρίς πίνακα, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.

Πάνω από 20 συμβεβλημένα νοσηλευτήρια.

Δυνατότητα επιβεβαίωσης κάλυψης μέσω της Γραμμής Υγείας. Μέσω της προαναγγελίας του συμβάντος ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει εξαρχής εάν καλύπτεται από το ασφαλιστήριό του.

Απόδοση προκαταβολής μέχρι 50% σε περιπτώσεις προγραμματισμένων νοσηλειών σε μη συμβεβλημένα νοσηλευτήρια ή στο εξωτερικό.

Πλήρης κάλυψη του Φ.Π.Α. στις νοσηλείες.

Στο οικογενειακό ασφαλιστήριο τα ασφαλισμένα παιδιά μπορούν να εισαχθούν μέχρι την ηλικία των 23 ετών, ενώ απολαμβάνουν τα προνόμια του οικογενειακού ασφαλιστηρίου μέχρι την ηλικία των 30 ετών.

Επίσης, ο κάθε ασφαλισμένος μπορεί να επιλέξει εάν το επιθυμεί την κάλυψη της εξωνοσοκομειακής φροντίδας ή/και την κάλυψη της αποπληρωμής ασφαλίστρων λόγω μόνιμης ολικής ανικανότητας, σύμφωνα με τις ανάγκες του.

Κύρια χαρακτηριστικά του νέου προγράμματος Mediσυν Classic:

Προσφέρει ετήσιο κεφάλαιο κάλυψης δαπανών δευτεροβάθμιας περίθαλψης, με ετήσιο όριο έως 150.000 €.

Παρέχει σε όλα τα ασφαλισμένα μέλη Νοσοκομειακή Περίθαλψη με εκπιπτόμενο ποσό 
1.500 €.

Παρέχει πλήρη κάλυψη (100%) στην Ελλάδα και 80% στο εξωτερικό, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.

Καλύπτει Γ’ θέση νοσηλείας στα συμβεβλημένα νοσηλευτήρια των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης και σε όλα τα νοσηλευτήρια της υπόλοιπης Ελλάδας.


Ειδική έκπτωση

Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2013, η ΑΧΑ προσφέρει σε νέους πελάτες έκπτωση 10% για το 1ο έτος ασφάλισης τόσο για το νέο προϊόν Mediσυν Classic όσο και για το υφιστάμενο Mediσυν Extra, η οποία εφαρμόζεται στο σύνολο των ασφαλίστρων όλων των ασφαλισμένων μελών του ασφαλιστηρίου. Η έκπτωση δίδεται επιπλέον των τυχόν υφισταμένων εκπτώσεων.

Υπολογισμός Ασφαλίστρου

Εύκολα, γρήγορα και απλά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υπολογίσουν τα ασφάλιστρα του Mediσυν στον ιστότοπο www.axa.gr και στη συνέχεια να επικοινωνήσουν με τον ασφαλιστικό τους σύμβουλο για την ασφάλισή τους.