Η ΑΧΑ Ασφαλιστική στηρίζει τους Ασφαλισμένους και τους Συνεργάτες της

2/7/2015

Συνεχίζει να υλοποιεί την αποστολή της που είναι η προστασία.


Η ΑΧΑ Ασφαλιστική συναισθάνεται τη συγκυρία στην οποία όλοι μας καλούμαστε να προσαρμοστούμε και εξακολουθεί, ειδικά τώρα, να έχει ως βασική προτεραιότητά της την στήριξη όλων των Ασφαλισμένων και Συνεργατών.

 

Μέλος της μεγαλύτερης ασφαλιστική επωνυμίας σε παγκόσμιο επίπεδο έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την απρόσκοπτη καταβολή των αποζημιώσεων, την ισχύ των συμβολαίων και βρίσκεται δίπλα στους Συνεργάτες  και Ασφαλισμένους της, ώστε να απαντήσει σε κάθε ερώτημά τους.

 

Η ΑΧΑ Ασφαλιστική έχει απόλυτη επίγνωση των προκλήσεων που πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλοι, εταιρείες και επαγγελματίες και με επιμονή θα συνεχίσει να υλοποιεί την αποστολή της που είναι η προστασία.