Δείκτες οικονομικής δραστηριότητας Ομίλου ΑΧΑ , Α’ τριμήνου 2019

6/5/2019

Δυναμική και πειθαρχημένη ανάπτυξη


  • Σύνολο εσόδων: αύξηση 3% στα € 35.0 δις
  • Γενικές ασφαλίσεις: αύξηση εσόδων εμπορικών κινδύνων 6% στα € 11.4 δις
  • Υγεία: αύξηση εσόδων 6% στα € 3.8 δις
  • Προστασία, ετησιοποιημένα ασφάλιστρα νέας παραγωγής: αύξηση 5% στα € 0.7 δις 

 

«Η απόδοση του πρώτου τριμήνου 2019 της ΑΧΑ ήταν για μία ακόμα φορά ισχυρή», δήλωσε ο Gérald Harlin, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών του Ομίλου ΑΧΑ. «Τα έσοδά μας παρουσίασαν αύξηση σε όλο τον Όμιλο, ιδιαιτέρως στους προτιμώμενους στρατηγικούς τομείς μας: την Υγεία, την Προστασία και τους Εμπορικούς Κινδύνους.»

 

«H AXA XL είχε ένα δυνατό τρίμηνο στοχευμένης ανάπτυξης, με αύξηση στις Γενικές Ασφαλίσεις και τις Ασφαλίσεις Εξειδικευμένων Κινδύνων, ενώ διατήρησε την πολιτική της στην ανάληψη αντασφαλιστικών κινδύνων. Το περιβάλλον τιμολόγησης βελτιώθηκε περαιτέρω κατά τη διάρκεια του τριμήνου και οικοδομείται μία καλή δυναμική στους περισσότερους τομείς της ΑΧΑ XL.»

 

«Ο μετασχηματισμός μας συνεχίστηκε το πρώτο τρίμηνο με την επιτυχή τοποθέτηση ενός επιπλέον μεριδίου μετοχών της AXA Equitable Holdings τον Μάρτιο, οδηγώντας στην «μη ενοποίηση» (deconsolidation) της AXA Equitable Holdings. Το επιχειρηματικό μας προφίλ γίνεται ολοένα και πιο απλό, ξεκάθαρο και εστιασμένο.»

 

«Ο ισολογισμός μας παραμένει ισχυρός, με τον Δείκτη «Φερεγγυότητα ΙΙ» να ανέρχεται στο 190% εντός των ορίων που έχουμε καθορίσει. Η αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητάς μας ΑΑ- έχει πλέον σταθερή προοπτική («outlook») από όλους τους οίκους αξιολόγησης.»

 

 «Σε αυτό το τρίμηνο παρουσιάσαμε σημαντική πρόοδο σε σχέση με τους στόχους μας για ακόμα μια φορά. Είμαι ευγνώμων προς όλους τους συναδέλφους και συνεργάτες μας για το ισχυρό πάθος τους και την υποστήριξή τους και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους πελάτες μας για τη συνεχή εμπιστοσύνη τους.»

 

Κύρια οικονομικά αποτελέσματα (σε εκατομμύρια ευρώ, εκτός αν γίνεται διαφορετική αναφορά)

 

 

 

 

 

 

1Q18

1Q19

Μεταβολή

επί δημοσιευμένων αποτελεσμάτων

Μεταβολή σε συγκρίσιμη βάση

Σύνολο εσόδων

30.8

35.0

+13.5%

+2.7%

 

Εκ των οποίων: Γενικές Ασφαλίσεις Εμπορικοί Κίνδυνοι

6.3

11.4

+79.8%

+5.7%

Εκ των οποίων:  Υγεία

3.5

3.8

+8.3%

+5.6%

Ετησιοποιημένα ασφάλιστρα νέας παραγωγής

1.8

1.7

-4.8%

+0.2%

 

 

 

 

 

 Εκ των οποίων: Προστασία

0.6

0.7

+3.8%

+4.6%

 

 

 

 

 

Περιθώριο κέρδους νέας παραγωγής 

0.7

0.7

-3.4%

-1.7%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FY18

1Q19

Change

 

 

 

 

 

 

 

Δείκτης «Φερεγγυότητα ΙΙ» (%)

 

193%

 

190%

 

-3pts