Δείκτες Δραστηριότητας 1ου Τριμήνου 2017

11/5/2017

Όμιλος ΑΧΑ Ανάπτυξη στους τομείς ενδιαφέροντος


  • Γενικές Ασφαλίσεις Εμπορικοί κίνδυνοι, αύξηση εσόδων 3%, στα 7,1 δισεκατομμύρια ευρώ
  • Υγεία, αύξηση εσόδων 7% στα 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ
  • Προϊόντα Unit–Linked, ετησιοποιημένα πρωτοετή ασφάλιστρα, αύξηση 5% στα 0,4 δισεκατομμύρια ευρώ
  • Ζωή και Επενδύσεις, αξία νέας παραγωγής, αύξηση 4% στα 0,7 δισεκατομμύρια ευρώ
  • Νοτιοανατολική Ασία, Ινδία και Κίνα, αξία νέας παραγωγής, αύξηση 63%

 

«Στο πρώτο τρίμηνο του 2017, η ΑΧΑ διατήρησε κερδοφόρα ανάπτυξη στους τομείς όπου έχει δώσει προτεραιότητα, βάσει της Φιλοδοξίας 2020» ανέφερε ο Thomas Buberl, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΑΧΑ. «Είμαι ευγνώμων στους πελάτες μας για την εμπιστοσύνη τους αλλά και στους ανθρώπους και συνεργάτες μας για τη δέσμευση και το κίνητρό τους».

 

«Στον τομέα Ζωής και Επενδύσεων, η αξία της νέας παραγωγής ενισχύθηκε ισχυρά χάρις σε αυξημένες πωλήσεις και σε ένα πιο προσοδοφόρο μίγμα εργασιών. Οι εργασίες Υγείας παρουσίασαν μια ιδιαίτερη δυναμική με  αύξηση εσόδων 7%. Στις Γενικές Ασφαλίσεις, η ανάπτυξη διατήρησε τη δυναμική της στους Εμπορικούς Κινδύνους με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 3%, σε ευθυγράμμιση με τη στρατηγική μας. Στη Διαχείριση Κεφαλαίων, οι καθαρές εισροές ήταν θετικές για το τρίμηνο, με ισχυρή αύξηση στα έσοδα».

 

«Η ισχύς των οικονομικών δεικτών της ΑΧΑ τονίστηκε  για μία ακόμα φορά από τον Δείκτη Φερεγγυότητας ΙΙ στο 196%, μέσα στο εύρος του στόχου μας».

 

«Τον Απρίλιο η ΑΧΑ επιβραβεύτηκε ως η κορυφαία ασφαλιστική Εταιρεία στη διαχείριση κλιματικών κινδύνων*, γεγονός που αντικατοπτρίζει την πίστη μας, ως Όμιλος, στον θετικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ασφάλιση στην κοινωνία και μια σημαντική παράμετρο του οράματος μας που είναι η υποστήριξη των ανθρώπων να ζουν καλύτερα  

 

*AODP Global Climate 500 Asset Owners Index

 

Κύρια οικονομικά αποτελέσματα

 

 

 

 

 

Σε δισεκατομμύρια ευρώ

1Q6

αναμορφωμένα*

1Q17

Μεταβολή

επί δημοσιευμένων αποτελεσμάτων

Μεταβολή σε συγκρίσιμη βάση

 

Ζωή και Επενδύσεις έσοδα

 

17,4

 

17,1

 

-1,4%

 

-2,5%

Καθαρές   εισροές

+3,1

+2,6

 

 

Ετησιοποιημένα πρωτοετή ασφάλιστρα

1,7

1,8

+3,7%

+1,3%

Αξία νέας παραγωγής

0,7

0,7

+5,8%

+4,0%

Περιθώριο κέρδους νέας παραγωγής (%)

38%

39%

+0,8pt

+1,0pt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Q16

αναμορφωμένα*

1Q17

Μεταβολή

επί δημοσιευμένων   αποτελεσμάτων

Μεταβολή σε σταθερή ισοτιμία

 

Γενικές   Ασφαλίσεις έσοδα

 

13,3

 

13,4

 

+1,2%

 

+2,1%

 

Διαχείριση   Κεφαλαίων έσοδα

 

0,9

 

1,0

 

+8,6%

 

+6,6%

Καθαρές εισροές

+10,2

+3,1

 

 

 

Σύνολο   εσόδων

 

31,7

 

31,6

 

-0,1%

 

-0,3%

 

 

 

 

 

 

 

*Τα αποτελέσματα 1ου Τριμήνου 2016 αναμορφώνονται,   σε συνέχεια της πώλησης των εργασιών Ζωής και Επενδύσεων στη Μ. Βρετανία και   στην Πορτογαλία το 2016.

 

 

 

FY16

 

1Q17

 

 

 

Δείκτης   Φερεγγυότητας ΙΙ

 

197%

 

196%

 

-1pt

 

 

 

 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.axa.com/en/investor/earnings-presentation