Βραβεία Καινοτομίας ΑΧΑ Περιφέρεια Μεσογείου και Λατινικής Αμερικής

27/5/2015

Τα «Βραβεία Καινοτομίας 2.0» είναι ένας διεθνής διαγωνισμός που στοχεύει στην εύρεση και προώθηση καινοτόμων λύσεων, που προτείνονται από τους εργαζομένους, ώστε να υπηρετούν καλύτερα τους πελάτες


Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον η καινοτομία δεν αποτελεί απλώς μία τάση. Είναι καίριο μέρος της στρατηγικής για κάθε εταιρεία. Οι καινοτόμες λύσεις που σχετίζονται με την τεχνολογία, μεταβάλλουν την κοινωνία και τις απαιτήσεις των πελατών. Οι εταιρείες πρέπει να ενισχύουν την καινοτομία, ώστε να προβλέπουν τις προσωπικές ανάγκες κάθε πελάτη και να απαντούν σε αυτές αποτελεσματικά.

 

Οι άνθρωποι που εργάζονται στην ΑΧΑ αποτελούν κύρια πηγή καινοτομίας για την Εταιρεία και τα «Βραβεία Καινοτομίας 2.0» έχουν δημιουργηθεί για να συλλέγουν αυτές τις εσωτερικές καινοτομίες.

 

9.996 εργαζόμενοι από 9 χώρες της Περιφέρειας Μεσογείου και Λατινικής Αμερικής έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τις καινοτόμες προτάσεις τους. Τα προγράμματα που θα κατατεθούν πρέπει να έχουν μετρήσιμα πλεονεκτήματα για την Εταιρεία και τους πελάτες (οικονομικά, φήμης, αποδοτικότητας). Από όλες τις προτάσεις μόνο μία θα επιλεγεί.

 

«Στην ΑΧΑ η καινοτομία είναι μέρος του DNA μας τόσο σε επίπεδο εργασιών όσο και στη σχέση με τους πελάτες μας. Μέσα από τα προγράμματα Καινοτομίας καλούμε επίσης τους ανθρώπους μας να συμμετάσχουν σε αυτό το ταξίδι ώστε να αλλάξουν τον κλάδο μας. Το μέλλον της ΑΧΑ εστιάζει πλέον ακόμα περισσότερο στην προστασία μέσα από την καινοτομία» ανέφερε ο Hipólito de la Cruz, Chief Marketing Officer στην Περιφέρεια Μεσογείου και Λατινικής Αμερικής της ΑΧΑ