ΑΧΑ Εβδομάδα Ασφάλειας Πληροφοριών: Η ασφάλεια των πελατών στο επίκεντρο

7/7/2016

Eυαισθητοποίηση και εκπαίδευση των ανθρώπων της AXA σε ζητήματα ασφάλειας πληροφοριών


Με σκοπό την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των ανθρώπων της σε ζητήματα ασφάλειας πληροφοριών,η AXA υλοποίησε - για μία ακόμα χρονιά – την Εβδομάδα Ασφάλειας Πληροφοριών.

 

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε μία σειρά από ενέργειες που περιλάμβαναν:

  • Παρουσιάσεις στο προσωπικό της Εταιρείας σχετικά με τις πολιτικές, διαδικασίες και πρακτικές ασφάλειας που υιοθετεί η AXA.
  • Ειδικά σεμινάρια για τους εργαζομένους σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της διατήρησης της ιδιωτικότητας.
  • Διάχυση μηνυμάτων στους χώρους της Εταιρείας μέσα από γελοιογραφίες για θέματα σχετικά με την ασφάλεια των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων.
  • Επικοινωνία εκπαιδευτικών videoστον εσωτερικό εκπαιδευτικό δικτυακό τόπο της Εταιρείας.

 

Η συνεχώς αυξανόμενη χρήση των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων από τις σύγχρονες εταιρείες και οργανισμούς έχει αναδείξει το μείζον ζήτημα της ασφάλειάς τους. Ο όγκος των πληροφοριών που επεξεργάζονται τα συστήματα, η πολυπλοκότητά τους, καθώς και η τεχνογνωσία που απαιτείται για τον ορθό σχεδιασμό, τη συντήρηση και τον χειρισμό τους, καθιστούν τα συστήματα ευάλωτα σε πλήθος απειλών. Αυτές είναι σύνθετες και δεν απευθύνονται μόνο στην τεχνολογική υπόσταση των συστημάτων, αλλά αφορούν στο λογισμικό, στις διαδικασίες, στα υπό επεξεργασία δεδομένα και στους ανθρώπους που τα διαχειρίζονται.

 

 Η ΑΧΑ, ως πελατοκεντρική Εταιρεία, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των δεδομένων των πελατών της, υιοθετώντας και υλοποιώντας πρακτικές και ενέργειες που παρέχουν ένα ολιστικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό πλαίσιο ασφάλειας των πληροφοριακών και επικοινωνιακών της συστημάτων.

 

O Δημήτρης Τρανούδης, Chief Information Officer της ΑΧΑ, δήλωσε σχετικά: «Πώς να γίνεις εσύ το στήριγμα των πελατών σου, στη βάση του ότι τους γνωρίζεις προσωπικά και σε βάθος, όταν δεν έχεις διασφαλίσει τη σταθερή σου λειτουργία και την προστασία των πιο προσωπικών δεδομένων που μοιράζονται μαζί σου; Η απάντηση και στα δύο είναι - για όλους μας – η ενσυνείδητη, υψηλής ποιότητας διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων μας και του ευαίσθητου περιεχομένου τους».

 

Ο Πάνος Βαρσάμης, Chief Information Security Officer, ανέφερε: «Είναι σημαντικό για εμάς να είμαστε καλά προετοιμασμένοι, έχοντας δώσει την πρέπουσα προσοχή στο θέμα της ασφάλειας πληροφοριών. Γνωρίζουμε καλά πόσο σημαντική είναι η πρόληψη και η προετοιμασία για την αντιμετώπιση των απειλών, που πληθαίνουν καθημερινά. Η ΑΧΑ έχει ήδη ξεκινήσει ένα ολιστικό πρόγραμμα μετασχηματισμού της ασφάλειας πληροφοριών για να ενισχύσει την προστασία των δεδομένων της σε όλα τα επίπεδα ώστε να μειώνει τους κινδύνους και αλλάζει την συμπεριφορά όλων μας στην προστασία των πληροφοριών».