Αλλαγή ημερομηνίας κλήρωσης διαγωνισμού My ΑΧΑ:

11/9/2017

Κλήρωση Ιουλίου 2017


Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη κλήρωση της 7.7.2017 που αναβλήθηκε για τεχνικούς λόγους θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 12:30, στα Κεντικά Γραφεία της Εταιρείας στο 2ο όροφο.