Αλλαγή ημερομηνίας κλήρωσης διαγωνισμού ΜΥ ΑΧΑ

19/9/2016

Κλήρωση Σεπτεμβρίου 2016


Σας ενημερώνουμε ότι η ημερομηνία της κλήρωσης για ενεργοποίηση λογαριασμού My AXA έως 31/8/2016, από τις 19/9/2016 που ήταν προγραμματισμένη, μετατίθεται στις 24/10/2016.