Για λόγους τεχνικής αναβάθμισης, η υπηρεσία εγγραφής στο MyAXA βρίσκεται προσωρινά εκτός λειτουργίας