Συνταξιοδοτικά προγράμματα - Σύνταξη

Φροντίστε για το αύριο, σήμερα!

 Συνταξιοδοτικά Προγράμματα AXA  Συνταξιοδοτικά Προγράμματα AXA

Συμπληρώστε και βρείτε τώρα τα ασφάλιστρά σας!

Υπολογίστε ασφάλιστρα

Περιγραφή

Περιγραφή

Το πρόγραμμα Επένδυση είναι ένα επενδυτικό προϊόν τύπου Unit Linked το οποίο συνδέεται με μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων και παράλληλα προσφέρει ασφάλεια ζωής. Αποτελεί έναν από τους πιο ενδεδειγμένους τρόπους για μία συστηματική αποταμίευση και απευθύνεται σε όλους εσάς, που επιθυμείτε να επενδύσετε χρήματα σε μακροχρόνια βάση με όσο το δυνατόν καλύτερες αποδόσεις με σκοπό τη συνταξιοδότηση ή τη δημιουργία ενός εφάπαξ κεφαλαίου.

 

...

Που επενδύει

Αμοιβαία Κεφάλαια

Επιλέξτε για την επένδυση σας μεταξύ των παρακάτω Αμοιβαίων Κεφαλαίων της AXA Investment Managers και της Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.,που καλύπτουν κάθε επενδυτικό προφίλ και προσφέρουν επένδυση σε όλες τις παγκόσμιες αγορές:


ΑΧΑ Αμοιβαία Κεφάλαια

AXA WF Euro 7-10
AXA WF Framlington American Growth
AXA WF Framlington Emerging Markets
AXA WF Framligton Europe
AXA WF Optimal Income
AXA WF US High Yield Bonds

AXA WF Defensive Optimal IncomeAlpha Αμοιβαία Κεφάλαια

Alpha Fund of Funds Cosmos Stars Silk Route Asia Μετοχικό

Alpha Blue Chips Ελληνικό Μετοχικό
Alpha Fund of Funds Cosmos Stars EU Μετοχικό
Alpha Fund of Funds Cosmos Stars USA Μετοχικό
Alpha Global Allocation Μικτό
Alpha Επιθετικής Στρατηγικής Ελληνικό Μετοχικό
Alpha Euro Εταιρικών Ομολόγων
Alpha Ελληνικό Μικτό
Alpha Ελληνικό Ομολογιακό

Συμβουλές

Κανονισμός

Σας συνιστούμε προτού προβείτε σε οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση, να διαβάσετε προσεκτικά τον Κανονισμό, τις Βασικές Πληροφορίες για τους επενδυτές και την Μηνιαία Πληροφόρηση τα οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρονται στην επενδυτική στρατηγική, στον στόχο, διαχείρισης, στο προφίλ του κινδύνου, στους όρους προστασίας, στα έξοδα καθώς και στις προμήθειες συμμετοχής και εξαγοράς.
Για περισσότερες πληροφορίες και επενδυτικές συμβουλές, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Ασφαλιστικό Συνεργάτη της ΑΧΑ

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ