Αμοιβαίο Κεφάλαιο AXA PROTECT

Προστασία και απόδοση της επένδυσης

Αμοιβαίο Κεφάλαιο AXA Protect Αμοιβαίο Κεφάλαιο AXA Protect

Περιγραφή

Το ΑΧΑ PROTECT είναι ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο που παρέχει προστασία 90% της μέγιστης ιστορικής καθαρής τιμής του μεριδίου και παράλληλα δίνει τη δυνατότητα επίτευξης ικανοποιητικών αποδόσεων σε περιόδους ανοδικής πορείας των Διεθνών Αγορών. Το ΑΧΑ PROTECT προστίθεται στις επιλογές των Αμοιβαίων Κεφαλαίων των προϊόντων τύπου Unit Linked τα οποία συνδυάζουν επένδυση και ασφάλεια Ζωής.

...

Συμβουλές

Κανονισμός

Σας συνιστούμε προτού προβείτε σε οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση, να διαβάσετε προσεκτικά τα εξής:

τα οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρονται στην επενδυτική στρατηγική, στον στόχο, διαχείρισης, στο προφίλ του κινδύνου, στους όρους προστασίας, στα έξοδα καθώς και στις προμήθειες συμμετοχής και εξαγοράς.

Επιπλέον μπορείτε να δείτε την τελευταία Ετήσια Έκθεση και την τελευταία Εξαμηνιαία Έκθεση


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα επενδυτικά προϊόντα της ΑΧΑ Ασφαλιστικής και για επενδυτικές συμβουλές, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Ασφαλιστικό Συνεργάτη της ΑΧΑ.ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ