Αμοιβαία Κεφάλαια ΑΧΑ

Αμοιβαία Κεφάλαια

Αμοιβαία Κεφάλαια AXA Αμοιβαία Κεφάλαια AXA

Περιγραφή

AXA Protect

Το ΑΧΑ PROTECT είναι ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο που παρέχει προστασία 90% της μέγιστης ιστορικής καθαρής τιμής του μεριδίου και παράλληλα δίνει τη δυνατότητα επίτευξης ικανοποιητικών αποδόσεων σε περιόδους ανοδικής πορείας των Διεθνών Αγορών. Το ΑΧΑ PROTECT προστίθεται στις επιλογές των Αμοιβαίων Κεφαλαίων των προϊόντων τύπου Unit Linked τα οποία συνδυάζουν επένδυση και ασφάλεια Ζωής.

Που απευθύνεται

Σε εσάς που θέλετε να νιώθετε σίγουροι για την αποταμίευσή σας και ταυτόχρονα να διατηρείτε την προοπτική μιας ικανοποιητικής απόδοσης του κεφαλαίου σας, ώστε να καλύψετε μελλοντικές σας ανάγκες για σύνταξη ή για να εξασφαλίσετε τις σπουδές και την επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών σας.
  Προφίλ του AXA PROTECT

  Είναι ένα Α/Κ κατηγορίας κινδύνου 3, που χαρακτηρίζεται ως πιθανής υψηλής κεφαλαιακής απώλειας.

  Χαρακτηριστικά

  • Συνεχής προστασία τουλάχιστον στο 90% της μέγιστης ιστορικής καθαρής τιμής του μεριδίου.
  • Συμμετοχή στην άνοδο των Διεθνών Αγορών.
  • Διαχείριση από τους ειδικούς της ΑΧΑ INVESTMENT MANAGERS (Οργανισμός στελεχωμένος με ειδικούς διαχείρισης κεφαλαίων που εστιάζουν στην επίτευξη υψηλής απόδοσης της αποταμίευσής σας μέσα σε ένα σίγουρο επενδυτικό περιβάλλον με διαφανείς διαδικασίες).
  • Δυνατότητα ενιαίας καταβολής ή περιοδικών καταβολών.
  • Εγγυητής η BNP PARIBAS, σύμφωνα με τον Κανονισμό και τα Δελτία του Α.Κ.
  • Ενημέρωση για την πορεία του από τον ημερήσιο οικονομικό τύπο, από τις ιστοσελίδες των οικονομικών εφημερίδων.
  ...

AXA WF Euro 7-10

Το  AXA WF Euro 7-10 είναι ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο που στοχεύει στη δημιουργία υπεραξίας μέσω της επένδυσης κυρίως σε ομόλογα και ομολογίες της Ζώνης του Ευρώ διάρκειας μεγαλύτερης των 7 ετών. Το AXA WF Euro 7-10 προστίθεται στις επιλογές των Αμοιβαίων Κεφαλαίων των προϊόντων τύπου Unit Linked τα οποία συνδυάζουν επένδυση και ασφάλεια Ζωής.

Που απευθύνεται

Σε επενδυτές με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα επένδυσης άνω των 3 ετών.

Προφίλ του AXA WF Euro 7-10

Είναι ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατηγορίας κινδύνου 3, που χαρακτηρίζεται ως πιθανής υψηλής κεφαλαιακής απώλειας.

Χαρακτηριστικά

 • Συμμετοχή στην άνοδο των Διεθνών Αγορών.
 • Διαχείριση από τους ειδικούς της ΑΧΑ INVESTMENT MANAGERS (Οργανισμός στελεχωμένος με ειδικούς διαχείρισης κεφαλαίων που εστιάζουν στην επίτευξη υψηλής απόδοσης της αποταμίευσής σας μέσα σε ένα σίγουρο επενδυτικό περιβάλλον με διαφανείς διαδικασίες).
 • Επένδυση σε ομόλογα, ομολογίες και λοιπούς τίτλους σταθερής απόδοσης.
 • Δυνατότητα ενιαίας καταβολής ή περιοδικών καταβολών.
 • Εγγυητής η State Street Bank Luxembourg , σύμφωνα με τον Κανονισμό και τα Δελτία του Α.Κ. 
 • Ενημέρωση για την πορεία του από τον ημερήσιο οικονομικό τύπο, από τις ιστοσελίδες των οικονομικών εφημερίδων.

AXA WF Flamlington American Growth

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο AXA WF Framlington American Growth  είναι ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο που επιδιώκει να επιτύχει σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα αύξηση κεφαλαίου, επενδύοντας κυρίως σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό. Το AXA WF Framlington American Growth  προστίθεται στις επιλογές των Αμοιβαίων Κεφαλαίων των προϊόντων τύπου Unit Linked τα οποία συνδυάζουν επένδυση και ασφάλεια Ζωής ασφάλεια Ζωής.

Που απευθύνεται

Σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα άνω των 8 ετών.


Προφίλ του AXA WF Framlington American Growth 

Είναι ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατηγορίας κινδύνου 6, που χαρακτηρίζεται ως πιθανής υψηλής κεφαλαιακής απώλειας.

Χαρακτηριστικά

 • Συμμετοχή στην άνοδο των Διεθνών Αγορών.
 • Διαχείριση από τους ειδικούς της ΑΧΑ INVESTMENT MANAGERS (Οργανισμός στελεχωμένος με ειδικούς διαχείρισης κεφαλαίων που εστιάζουν στην επίτευξη υψηλής απόδοσης της αποταμίευσής σας μέσα σε ένα σίγουρο επενδυτικό περιβάλλον με διαφανείς διαδικασίες).
 • Δυνατότητα ενιαίας καταβολής ή περιοδικών καταβολών.
 • Επένδυση κυρίως σε μετοχές Βορείου Αμερικής.
 • Εγγυητής η State Street Bank Luxembourg , σύμφωνα με τον Κανονισμό και τα Δελτία του Α.Κ. 
 • Ενημέρωση για την πορεία του από τον ημερήσιο οικονομικό τύπο, από τις ιστοσελίδες των οικονομικών εφημερίδων.

AXA WF Flamlington Emerging Markets

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο AXA WF Framlington Emerging Markets είναι ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο που επιδιώκει να επιτύχει σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα αύξηση κεφαλαίου, επενδύοντας κυρίως σε μετοχές εταιρειών που εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται κυρίως στις αναδυόμενες αγορές. Το AXA WF Framlington Emerging Markets προστίθεται στις επιλογές των Αμοιβαίων Κεφαλαίων των προϊόντων τύπου Unit Linked τα οποία συνδυάζουν επένδυση και ασφάλεια Ζωής.

Που απευθύνεται

Σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα άνω των 8 ετών.

Προφίλ του AXA WF Framlington Emerging Markets

Είναι ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατηγορίας κινδύνου 6, που χαρακτηρίζεται ως πιθανής υψηλής κεφαλαιακής απώλειας.

Χαρακτηριστικά

 • Συμμετοχή στην άνοδο των Διεθνών Αγορών.
 • Διαχείριση από τους ειδικούς της ΑΧΑ INVESTMENT MANAGERS (Οργανισμός στελεχωμένος με ειδικούς διαχείρισης κεφαλαίων που εστιάζουν στην επίτευξη υψηλής απόδοσης της αποταμίευσής σας μέσα σε ένα σίγουρο επενδυτικό περιβάλλον με διαφανείς διαδικασίες).
 • Δυνατότητα ενιαίας καταβολής ή περιοδικών καταβολών.
 • Επένδυση κυρίως σε μετοχές των αναδυόμενων αγορών.
 • Εγγυητής η State Street Bank Luxembourg , σύμφωνα με τον Κανονισμό και τα Δελτία του Α.Κ. 
 • Ενημέρωση για την πορεία του από τον ημερήσιο οικονομικό τύπο, από τις ιστοσελίδες των οικονομικών εφημερίδων.

AXA WF Flamlington Europe

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο AXA WF Framlington Europe είναι ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο που στόχος του είναι να επιτύχει αύξηση κεφαλαίου σε μακροχρόνιο ορίζοντα επενδύοντας σε εταιρείες μεγάλης, μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης στην Ευρώπη. Το AXA WF Framlington Europe προστίθεται στις επιλογές των Α/Κ των προϊόντων τύπου Unit Linked τα οποία συνδυάζουν επένδυση και ασφάλεια Ζωής .

Που απευθύνεται

Σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα άνω των 8 ετών.

Προφίλ του AXA WF Framlington Europe

Είναι ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατηγορίας κινδύνου 6, που χαρακτηρίζεται ως πιθανής υψηλής κεφαλαιακής απώλειας.

Χαρακτηριστικά

 • Συμμετοχή στην άνοδο των Διεθνών Αγορών.
 • Διαχείριση από τους ειδικούς της ΑΧΑ INVESTMENT MANAGERS (Οργανισμός στελεχωμένος με ειδικούς διαχείρισης κεφαλαίων που εστιάζουν στην επίτευξη υψηλής απόδοσης της αποταμίευσής σας μέσα σε ένα σίγουρο επενδυτικό περιβάλλον με διαφανείς διαδικασίες).
 • Δυνατότητα ενιαίας καταβολής ή περιοδικών καταβολών.
 • Επένδυση σε μετοχές εταιρειών μεγάλης, μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης στην Ευρώπη.
 • Εγγυητής η State Street Bank Luxembourg , σύμφωνα με τον Κανονισμό και τα Δελτία του Α.Κ. 
 • Ενημέρωση για την πορεία του από τον ημερήσιο οικονομικό τύπο, από τις ιστοσελίδες των οικονομικών εφημερίδων.

AXA WF Optimal Income 

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο AXA WF Optimal Income  είναι ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο που επιδιώκει να επιτύχει αύξηση κεφαλαίου σε μακροχρόνιο ορίζοντα επενδύοντας σε ένα μείγμα από ευρωπαϊκές μετοχές και ομόλογα και ομολογίες ευρωπαϊκών χωρών. Το AXA WF Optimal Income  προστίθεται στις επιλογές των Αμοιβαίων Κεφαλαίων των προϊόντων τύπου Unit Linked τα οποία συνδυάζουν επένδυση και ασφάλεια Ζωής.

Που απευθύνεται

Σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα άνω των 6 ετών.

Προφίλ του AXA WF Optimal Income 

Είναι ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατηγορίας κινδύνου 5, που χαρακτηρίζεται ως πιθανής υψηλής κεφαλαιακής απώλειας.

 

Χαρακτηριστικά

 • Συμμετοχή στην άνοδο των Διεθνών Αγορών.
 • Διαχείριση από τους ειδικούς της ΑΧΑ INVESTMENT MANAGERS (Οργανισμός στελεχωμένος με ειδικούς διαχείρισης κεφαλαίων που εστιάζουν στην επίτευξη υψηλής απόδοσης της αποταμίευσής σας μέσα σε ένα σίγουρο επενδυτικό περιβάλλον με διαφανείς διαδικασίες).
 • Δυνατότητα ενιαίας καταβολής ή περιοδικών καταβολών.
 • Επένδυση σε μετοχές εταιρειών, καθώς και τίτλους σταθερής απόδοσης (ομόλογα και ομολογίες) ευρωπαϊκών χωρών.
 • Εγγυητής η State Street Bank Luxembourg , σύμφωνα με τον Κανονισμό και τα Δελτία του Α.Κ. 
 • Ενημέρωση για την πορεία του από τον ημερήσιο οικονομικό τύπο, από τις ιστοσελίδες των οικονομικών εφημερίδων.

AXA WF US High Yield Bonus

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο AXA WF US High Yield Bonus είναι ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο που έχει ως επενδυτικό στόχο να επιδιώξει υψηλές αποδόσεις επενδύοντας σε τίτλους υψηλής απόδοσης και κινδύνου στις ΗΠΑ. Το AXA WF US High Yield Bonus προστίθεται στις επιλογές των Αμοιβαίων Κεφαλαίων των προϊόντων τύπου Unit Linked τα οποία συνδυάζουν επένδυση και ασφάλεια Ζωής.

Που απευθύνεται

Σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα άνω των 7 ετών.

Προφίλ του AXA WF US High Yield Bonus

Είναι ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατηγορίας κινδύνου 3, που χαρακτηρίζεται ως πιθανής υψηλής κεφαλαιακής απώλειας.

Χαρακτηριστικά

 • Συμμετοχή στην άνοδο των Διεθνών Αγορών.
 • Διαχείριση από τους ειδικούς της ΑΧΑ INVESTMENT MANAGERS (Οργανισμός στελεχωμένος με ειδικούς διαχείρισης κεφαλαίων που εστιάζουν στην επίτευξη υψηλής απόδοσης της αποταμίευσής σας μέσα σε ένα σίγουρο επενδυτικό περιβάλλον με διαφανείς διαδικασίες).
 • Δυνατότητα ενιαίας καταβολής ή περιοδικών καταβολών.
 • Επένδυση σε ομόλογα και ομολογίες υψηλής απόδοσης και κινδύνου στις ΗΠΑ.
 • Εγγυητής η State Street Bank Luxembourg , σύμφωνα με τον Κανονισμό και τα Δελτία του Α.Κ. 
 • Ενημέρωση για την πορεία του από τον ημερήσιο οικονομικό τύπο, από τις ιστοσελίδες των οικονομικών εφημερίδων.