Επιδόματα υγείας

Καλύψεις ασφάλειας υγείας εντός και εκτός νοσηλευτηρίου

Προγράμματα

Νοσοκομειακό και Χειρουρικό Επίδομα AXA

Βασικό Νοσοκομειακό και Χειρουργικό Επίδομα

Πρόκειται για παροχή επιδοματικού χαρακτήρα που βοηθά να αντιμετωπίσετε τα έξοδα νοσηλείας, όταν νοσηλεύεστε σε οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό και ανεξάρτητα από την συμμετοχή του Ταμείου σας ή αλλού ασφαλιστικού φορέα στα έξοδα νοσηλείας.

...

Επίδομα Νοσοκομειακής Περίθαλψης

Ενδέχεται, κάποια στιγμή στη ζωή σας, μία ασθένεια ή ένα ατύχημα να σας κρατήσει μακριά από την εργασία σας. Αυτό συνεπάγεται μείωση του εισοδήματός σας ανάλογα με το επάγγελμά σας ή ανάγκη για έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Το Νοσοκομειακό Επίδομα είναι παροχή που συμπληρώνει το εισόδημά σας για όσες ημέρες παραμείνετε στο νοσοκομείο και αποζημιώνει για τις ημέρες ανάρρωσης στο σπίτι.

...

Χειρουργικό Επίδομα

Πρόκειται για παροχή επιδοματικού χαρακτήρα η οποία καταβάλλεται  στην περίπτωση χειρουργικής επέμβασης με νοσηλεία ή χωρίς νοσηλεία σε οποιοδήποτε νοσοκομείο.

Το Χειρουργικό Επίδομα δίνεται σύμφωνα με το επίπεδο κάλυψης που έχετε επιλέξει, σε ποσοστό ανάλογα με τη σοβαρότητα της χειρουργικής επέμβασης.

...

Ημερήσιο επίδομα από ατύχημα

Η παροχή αυτή σας εξασφαλίζει ένα ημερήσιο επίδομα σε περίπτωση παραμονής σας στο σπίτι ή στο νοσοκομείο εξαιτίας ατυχήματος και μέχρι δύο έτη.

 

...

Απώλεια εισοδήματος από ασθένεια

Η παροχή αυτή διασφαλίζει το εισόδημά σας σε περίπτωση πρόσκαιρης ολικής ανικανότητας για εργασία μέχρι και δύο έτη, ακόμα και αν δεν χρειασθεί να νοσηλευτείτε.

...

Σοβαρές ασθένειες

Πρόκειται για πρόγραμμα κάλυψης σοβαρών ασθενειών. Με το πρόγραμμα αυτό η ΑΧΑ Ασφαλιστική, σε περίπτωση διάγνωσης σοβαρής ασθένειας αποζημιώνει άμεσα με υψηλά κεφαλαία που ανέρχονται μέχρι € 40.000

...

Γιατί στην ΑΧΑ

  • Γιατί ανήκει στον Όμιλο ΑΧΑ, την μεγαλύτερη ασφαλιστική επωνυμία παγκοσμίως, με 166.000 εργαζόμενους και 107 εκατομμύρια πελάτες
  • Γιατί έχει μακρόχρονη εμπειρία στις ασφαλίσεις υγείας που αντικατοπτρίζεται στη σειρά προγραμμάτων  υγείας που προσφέρει
  • Γιατί έχει πετύχει υψηλά ποσοστά ικανοποίησης των πελατών της
  • Γιατί έχει ξεχωρίσει στην ασφαλιστική αγορά κατακτώντας αρκετές διακρίσεις μέχρι σήμερα (Famous Brands, Corporate Brands, Interbrand Best Global Brands)
  • Γιατί παρέχει ευέλικτη και οικονομική ασφάλεια υγείας