Προνόμια Υγείας - Παροχές ασφάλισης υγείας

Επιιπλέον παροχές για πρόληψη, προαγωγή και φροντίδα της υγείας

Προνόμια Ασφάλισης Υγείας AXA Προνόμια Ασφάλισης Υγείας AXA

Προνόμια

Φροντίστε την υγεία σας, κάνοντας χρήση των Προνομίων Υγείας που σας προσφέρουμε σε συνεργασία με διαγνωστικά κέντρα, νοσηλευτήρια και κλινικές που παρέχουν υψηλής ποιότητας ιατρικές υπηρεσίες.

Τα Προνόμια Υγείας προσφέρονται σε εσάς όλους τους ασφαλισμένους μας στον Κλάδο Υγείας, χωρίς κανένα επιπλέον κόστος.


Χρήση των Προνομίων Υγείας


Για τη χρήση των προνομίων και παροχών υγείας, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο συνεργαζόμενο πάροχο.

Σε κάθε  περίπτωση, για τη χρήση των προνομίων, κατά την προσέλευσή σας στο νοσηλευτήριο, κλινική ή διαγνωστικό κέντρο, απαραίτητα επιδεικνύετε: