Δίκτυο συνεργατών


Λουκανίκας Ιωάννης


Τηλ: 2310 280 611, 2310 270 251. Φαξ: 2310 244 329 Μιχαήλ Καλού 6, 7ος όροφος


Η ασφάλιση είναι αναγκαιότητα, για την εξασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων κάθε πελάτηΠτυχιούχος Δραματικής Σχολής. Τον Ιανουάριο του 1983 ξεκίνησα την εργασία μου στο χώρο των ασφαλίσεων, με εξειδίκευση στους κλάδους Ζωής και Υγείας, Γενικών Ασφαλειών και Τεχνικών ασφαλίσεων. Αρχίζοντας την 4η δεκαετία της καριέρας μου και έχοντας, γνώση, ειλικρίνεια και εμπειρία, η άποψή μου για την εξειδίκευση είναι: "και τούτο ποιείν και το άλλο μη αφιέναι".
Ο θάνατος είναι γεγονός βέβαιο σε χρόνο αβέβαιο. Την ασφάλιση Ζωής, δεν την κάνει κάποιος γιατί μπορεί να πεθάνει, αλλά γιατί κάποιοι άνθρωποι πρέπει να ζήσουν.
1) Για τη χρησιμότητα της ασφάλισης Υγείας, Προστασίας και Περιουσίας, το πρόγραμμα σχεδιάζεται σύμφωνα με τις απαραίτητες ανάγκες του πελάτη και στη συνέχεια προσαρμόζεται στις οικονομικές του δυνατότητες. 2) Κάθε χρόνο επανεξετάζονται οι ανάγκες του πελάτη. 3) Η αναγκαιότητα της ασφάλισης, αποδεικνύεται απο την επέλευση ενός κινδύνου. Τότε είμαι δίπλα στον πελάτη, προκειμένου να του προσφέρω τις υπηρεσίες μου, για την ομαλή ροή της αποζημίωσης.