Δίκτυο συνεργατών


Πατρίκιος Γρηγόριος


Τηλ: 210 41 12 259, 210 41 12 308, 210 41 15 112. Φαξ: 210 41 75 874 Βασ. Γεωργίου Α΄11 & Καραϊσκου


Αποτυχία δεν είναι να πέσεις, αλλά να μην ξανασηκωθείς ποτέΠτυχιούχος Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών, Ασφαλιστικός Σύμβουλος από το έτος 1998. Παρακολούθηση σεμιναρίων για Χρηματοοοικονομικά προϊόντα Πανεπιστημίου Πειραιά.
Μέλημά μου είναι η διαρκής προσωπική επαφή με τους ασφαλισμένους μου και η όσο το δυνατό καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή τους.
Εξειδίκευση στα Αμοιβαία Κεφάλαια, τις Ασφαλίσεις Ζωής και Περιουσίας.