Δίκτυο συνεργατών


Μαυροματάκης Γεώργιος


Τηλ: 210 60 09 840-2, Φαξ: 210 60 09 844 Λεωφόρος Μεσογείων 405


Η ασφάλιση είναι μία πράξη προστασίας που μας αφορά όλουςΠολυετής εμπειρία στον Ασφαλιστικό κλάδο (22 έτη). Πτυχιούχος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών(πρώην ΑΣΟΕΕ). 2001: Πιστοποίηση διάθεσης προιόντων Unit Linked από την Alpha Ασφαλιστική. 2005: Πιστοποίηση προώθησης διάθεσης μεριδίων των Alpha Αμοιβαίων Κεφαλαίων από την Alpha Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Α.Ε. 2006: Πιστοποίηση προώθησης Τραπεζικών Προιόντων της Alpha Bank.
Μιλάω στους πελάτες μου με τη γλώσσα της καρδιάς και είμαι πάντα δίπλα τους όταν με χρειάζονται.
Εξειδίκευση στα Αμοιβαία Κεφάλαια, τις Ασφαλίσεις Προστασίας, Υγείας, Σύνταξης, Σπουδών και Περιουσίας.