Δίκτυο συνεργατών


Μπάτσιος Αχιλλέας


Τηλ: 25210 47 701-2. Φαξ: 25210 47 000 Ίωνα Δραγούμη και Αθανασίου Διάκου


Ό,τι μπορείς να κάνεις για σήμερα μην το αναβάλλεις για αύριοΠαρακολούθηση σεμιναρίων ασφαλιστικών, χρηματοοικονομικών & τραπεζικών προιόντων. Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά συνέδρια. Κορυφαία αποτελέσματα παραγωγής και διατήρησης χαρτοφυλακίου. Πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ.
Να είμαι ωφέλιμος κάθε μέρα για τους πελάτες μου.
Εξειδικευμένος Συνεργάτης Γενικών Ασφαλίσεων. Εξασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, Περιουσίας και Υγείας.