Οδηγός ενεργοποίησης αναδυόμενων ειδοποιήσεων

 

 

1. Επιλέξτε "Ρυθμίσεις" ("Settings")

 

 

2. Επιλέξτε "Safari"

 

 

 Picture1       

 

 

3. Στην ενότητα "ΓΕΝΙΚΑ" ("GENERAL"), απενεργοποιήστε τη "Φραγή αναδυόμενων" ("Block pop-ups") όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα

 

 

 Picture2