Με επιτυχία ολοκληρώθηκε, τον Ιούνιο 2020, η αξιολόγηση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (Information Security Management System) της ΑΧΑ Ασφαλιστικής, από την TÜV AUSTRIA HELLAS, ως προς το διεθνές πρότυπο ISO 27001:2103.

 

Η πιστοποίηση ISO 27001:2013 διασφαλίζει τη συμμόρφωση της ΑΧΑ Ελλάδος με τις βέλτιστες πρακτικές και τις αυστηρές απαιτήσεις του προτύπου για την ασφάλεια του συνόλου των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και συστημάτων πληροφορικής της. Παράλληλα, αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση  της δέσμευσής της την προσήλωση της στην ασφαλή διαχείριση των δεδομένων των πελατών, συνεργατών και εργαζομένων της.

 

Η πιστοποίηση αποτελεί το επιστέγασμα της εντατικής εργασίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας, αλλά και της πολύτιμης συνεισφοράς όλων εργαζομένων της Εταιρείας, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν με επιτυχία στις απαιτήσεις του προτύπου.  

 

 

Tuv Logo Axa Insurance