Έντυπα ΑΧΑ

23/7/2019

Οδηγός Χρήσης Υπηρεσίας MyAXA Check-In

18/2/2021

Έντυπο Δηλώσεων Ασφαλισμένου Υπηρεσίας MyAXA Check-In

18/2/2021

Έντυπο Δηλώσεων Ασφαλισμένου Υπηρεσίας MyAXA Check-In - Alpha Global Medical Care

11/3/2020

Αναγγελία Προσωπικού Ατυχήματος ασφαλιστηρίου Γενικών Ασφαλίσεων

5/5/2020

Αναγγελία Προσωπικού Ατυχήματος Συνεπούς Δανειολήπτη Αlpha Bank

9/9/2020

Αναγγελία αποζημίωσης ατομικού ασφαλιστηρίου υγείας

9/9/2020

Αναγγελία αποζημίωσης ομαδικών συμβολαίων ζωής και υγείας

19/9/2016

Αίτηση αποζημίωσης Κλάδου Αυτοκινήτου

19/9/2016

Δήλωση ατυχήματος Κλάδου Αυτοκινήτου

23/2/2014

Αλλαγή διεύθυνσης

1/6/2016

Έντυπο εξουσιοδότησης για πληρωμή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα

27/12/2018

Αίτηση μετατροπής Alpha Global Medical Care

10/9/2020

Αίτηση Μετατροπής Alpha Global Medical Care

Ισχύει για εκδόσεις από 23/07/2019 και μετά
27/12/2018

Αίτηση Μετατροπής Υγείας Mediσυν2

18/2/2020

Αίτηση Μετατροπής Mediσυν 3

25/5/2018

Αίτηση μετατροπής ασφαλιστηρίου Mediσυν Care

25/5/2018

Αίτηση μετατροπής Mediσυν

1/6/2019

Αίτηση μετατροπής ζωής

23/2/2014

Πράσινη Κάρτα

29/12/2014

Telehealth - Υπεύθυνη Δήλωση προς ΑΧΑ από Αλλοδαπούς

1/4/2016

Πάγια εξουσιοδότηση με χρέωση τραπεζικού λογαριασμού Alpha Bank

13/2/2017

Αίτηση εξαγοράς ασφαλιστηρίου ζωής

14/11/2019

Έντυπο Αναγγελίας ζημιάς Alpha Feel Safe

12/6/2017

Έντυπο αναγγελίας ζημιάς κλάδου Πυρός

Άλλα έντυπα

8/12/2013

Δήλωση Φιλικού Διακανονισμού

3/11/2013

Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας

19/9/2016

Αίτηση αποζημίωσης Κλάδου Αυτοκινήτου

16/3/2017

Δήλωση φορολογικής κατοικίας

10/2/2017

Έντυπο αυτοπιστοποίησης CSR και FATCA από Ελέγχοντα Πρόσωπα

10/2/2017

Έντυπο αυτοπιστοποίησης CRS και FATCA Νομικά πρόσωπα - οντότητες

10/2/2017

Έντυπο αυτοπιστοποίησης CRS και FATCA Φυσικά Πρόσωπα