Πληρωμή & φόροι ασφαλίστρων

Με ποιους τρόπους μπορώ να εξοφλώ τα ασφάλιστρά μου;

Μπορείτε να εξοφλείτε τα ασφάλιστρά σας :

 

 • Με πάγια εντολή χρέωσης του τραπεζικού σας λογαριασμού στην ALPHA BANK.

 

 • Μέσω web banking ακολουθώντας τα βήματα όπως περιγράφονται στο e-banking της τράπεζας που συνεργάζεστε και εφόσον αυτή συμμετέχει στο Διατραπεζικό Σύστημα Πληρωμών ΔΙΑΣ. Οι τράπεζες-μέλη του ΔΙΑΣ για πληρωμή μέσω web banking είναι:

  • ALPHA ΒΑΝΚ
  • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
  • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
  • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
  • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
  • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  ΣΕΡΡΩΝ
  • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  ΧΑΝΙΩΝ
  • ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε
  • ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • EUROBANK ERGASIAS
  • HSBC BANK

   

  • Μέσω phone banking σε συνδυασμό με την τράπεζα που συνεργάζεστε και εφόσον αυτή συμμετέχει στο Διατραπεζικό Σύστημα Πληρωμών ΔΙΑΣ.
   Οι τράπεζες-μέλη του ΔΙΑΣ για πληρωμή μέσω phone banking είναι:
  • ALPHA ΒΑΝΚ
  • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
  • ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε
  • CITIBANK
  • EUROBANK ERGASIAS

   

  • Με καταβολή μετρητών, σε ταμείο οποιουδήποτε  Καταστήματος της ALPHA BANK, με την παρουσίαση του ειδοποιητηρίου καταβολής ασφαλίστρων.

   

   

  • Με καταβολή μετρητών σε Τράπεζα που συνεργάζεστε και εφόσον αυτή συμμετέχει στο Διατραπεζικό Σύστημα Πληρωμών ΔΙΑΣ

   

  • ALPHA ΒΑΝΚ
  • ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  • ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
  • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
  • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
  • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
  • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
  • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  ΕΒΡΟΥ
  • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  ΠΙΕΡΙΑΣ
  • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  ΣΕΡΡΩΝ
  • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  ΔΡΑΜΑΣ
  • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  ΧΑΝΙΩΝ
  • ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε
  • ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  • CITIBANK

    

   

   

   

  • Με καταβολή μετρητών, έως 500 ευρώ, ή με χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας στα ταμεία των Κεντρικών Γραφείων της ΑΧΑ Ασφαλιστικής (Αθήνα, Μιχαλακοπούλου 48, τηλ. : 801 111 222 333, 210 7268 000, fax :210 7268 121, ώρες Ταμείου: 08:15- 14:45 Δευτέρα έως Παρασκευή)

   

  • On line στο www.axa.gr με χρέωση πιστωτικής κάρτας.

Μπορώ να εξοφλήσω τα ασφάλιστρά μου on line με πιστωτική κάρτα σε άτοκες δόσεις;

Για ασφαλιστήριο:

 

 • Αυτοκίνητου
 • Υγείας Mediσυν 2
 • Πυρός
 • Σκάφους
 • Αστικής ευθύνης
 • Προσωπικού ατυχήματος
 • Τεχνικών ασφαλίσεων
 • Μεταφορών

 

παρέχεται η δυνατότητα on line πληρωμής , σε άτοκες δόσεις, με χρήση πιστωτικής κάρτας. Εξαιρούνται οι κάρτες εξωτερικού. Ο αριθμός των προσφερόμενων δόσεων εξαρτάται από τη διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης με μέγιστο δυνατό αριθμό τις 12 δόσεις (για ετήσιας διάρκειας ασφαλιστήριο συμβόλαιο).

Σημείωση: Στο πρόγραμμα δόσεων συμμετέχουν μόνο πιστωτικές και όχι χρεωστικές κάρτες. Δείτε εδώ αναλυτικά τη λίστα των πιστωτικών καρτών που συμμετέχουν.

Ποιοι φόροι ισχύουν για τα ασφάλιστρα σύμφωνα με το νέο νόμο 4334/2015 «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με (Ε.Μ.Σ.)» (ΦΕΚ 80-16/7/2015);

Σύμφωνα με το νέο νόμο o συντελεστής του φόρου που ισχύει από την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2015 στα ασφάλιστρα ανά κατηγορία ασφάλισης είναι:

 • 20% επί των ασφαλίστρων κλάδου πυρός,
 • 4% επί των ασφαλίστρων κλάδου ζωής,
 • 15% επί των ασφαλίστρων των λοιπών κλάδων.

 

Πως επηρεάζει ο νέος νόμος τα ασφάλιστρά μου;

Το ποσό που πληρώνετε για την ασφάλισή σας επηρεάζεται ανάλογα με το πρόγραμμα που έχετε, σύμφωνα με τα παρακάτω:Ασφαλίσεις ζωής (Απώλεια ζωής, Ανικανότητα για εργασία):

Δεν επηρεάζονται, ο φόρος παραμένει ως έχει.  Επιπλέον όλα τα συμβόλαια που έχουν διάρκεια μεγαλύτερη ή ίση με 10 χρόνια, συνεχίζουν να απαλλάσσονται από φόρoυς.

 

Αποταμιευτικά / Επενδυτικά Προγράμματα:

Δεν επηρεάζονται, ο φόρος παραμένει ως έχει.  Επιπλέον όλα τα συμβόλαια που έχουν διάρκεια μεγαλύτερη ή ίση με 10 χρόνια, συνεχίζουν να απαλλάσσονται από φόρους.

 

Προγράμματα υγείας & ατυχημάτων:

Ο φόρος αυξάνεται κατά 5%. Πλέον, αντί για 10% είναι 15%.

 

Προγράμματα ασφάλισης οχημάτων (αυτοκινήτων, φορτηγών, μοτοσυκλετών κ.λπ.):

 • Στην κάλυψη αστικής ευθύνης έναντι τρίτων (σωματικές βλάβες & υλικές ζημίες) ο φόρος αυξάνεται κατά 5%. Πλέον αντί για 10% είναι 15%.
 • Στην κάλυψη της πυρκαγιάς δεν υπάρχει αύξηση φόρου. Ο φόρος παραμένει 20%.
 • Στις υπόλοιπες καλύψεις (κλοπή, θραύση κρυστάλλων, φυσικά φαινόμενα κ.λπ.) ο φόρος αυξάνεται κατά 5%. Πλέον αντί για 10% είναι 15%.

 

Προγράμματα ασφάλισης κατοικίας & επιχείρησης:

 • Στην κάλυψη της πυρκαγιάς δεν υπάρχει αύξηση φόρου. Ο φόρος παραμένει 20%.
 • Στις υπόλοιπες καλύψεις (κλοπή, αστική ευθύνη, καιρικά φαινόμενα, τρομοκρατικές ενέργειες κ.λπ.) ο φόρος αυξάνεται κατά 5%. Πλέον αντί για 10% είναι 15%.

 

Ασφαλίσεις σκαφών αναψυχής:

Ο φόρος διαμορφώνεται στο 15% ενώ μέχρι τώρα ήταν 0%.

 

Ασφαλίσεις αστικής ευθύνης έναντι τρίτων:

Ο φόρος αυξάνεται κατά 5%. Πλέον, αντί για 10% είναι 15%.

 

Ασφαλίσεις μεταφορών:

 • Μεταφορές εντός Ελλάδας: Ο φόρος αυξάνεται κατά 5%. Πλέον, αντί για 10% είναι 15%.
 • Μεταφορές στο Εξωτερικό: Ο φόρος διαμορφώνεται στο 15% ενώ μέχρι τώρα ήταν 0%.

 

Λοιπές ασφαλίσεις:

Ο φόρος αυξάνεται κατά 5%. Πλέον, αντί για 10% είναι 15%.

Ασφάλιση αυτοκινήτου

Νόμος για ανασφάλιστα οχήματα

Τι είναι ο Φιλικός Διακανονισμός ζημιών;

Είναι το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής Ζημιών από Τροχαίο Ατύχημα με το οποίο προβλέπεται ότι σε περίπτωση τροχαίου ατυχήµατος στην Ελλάδα, ο αναίτιος του ατυχήµατος ή ο κατά 50% συνυπαίτιος έχει το δικαίωµα να ζητήσει να αποζηµιωθεί από την εταιρία του σε περίπτωση υλικής ζημιάς (μέχρι € 6.500) ή/και σωματικής βλάβης (μέχρι € 30.000 συνολικά και έως € 12.000 ανά άτομο). Προϋπόθεση είναι τα αυτοκίνητα να είναι ασφαλισµένα σε ασφαλιστικές εταιρείες που συμμετέχουν στο Σύστηµα Άµεσης Πληρωµής.

Ποιες Ασφαλιστικές Εταιρίες συμμετέχουν στο Φιλικό Διακανονισμό;

Τι χρειάζεται να κάνω σε περίπτωση ατυχήματος ή ζημιάς;

 • Καλείτε την Υπηρεσία Φροντίδας Ατυχήματος/ Αναγγελίας Ζημιάς στα τηλέφωνα 801 111 222 333 (από σταθερό) ή 210 7268 000 (από κινητό ή σταθερό) 24ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα και ένας εξειδικευμένος, εξουσιοδοτημένος Συνεργάτης της ΑΧΑ Ασφαλιστικής θα βρίσκεται δίπλα σας (στον τόπο του ατυχήματος, ή στην κατοικία /  γραφείο σας ή στο συνεργείο), για την καταγραφή του συμβάντος, λήψη φωτογραφιών και συμπλήρωσης δήλωσης ζημιάς
 • Ειδοποιείτε την αρμόδια Αστυνομική Αρχή, σε περίπτωση ατυχήματος.

   Ειδικότερα σε περίπτωση ατυχήματος, ο ειδικός Συνεργάτης: 

 • θα καταγράψει τις συνθήκες του ατυχήματος και τις προτεραιότητες των οδών,
 • θα φωτογραφήσει τα εμπλεκόμενα οχήματα και θα κάνει ακριβή περιγραφή τους,
 • θα συντάξει πρόχειρο σχεδιάγραμμα του τόπου ατυχήματος,
 • θα συγκεντρώσει στοιχεία τυχόν μαρτύρων,
 • θα σας δώσει τη δυνατότητα να συμπληρώσετε το έντυπο "Δήλωση Ατυχήματος",
 • θα σας βοηθήσει στη σωστή συμπλήρωση του εντύπου Φιλικού Διακανονισμού
 • θα ειδοποιήσει τις αρμόδιες Aρχές.

Σε περίπτωση ατυχήματος που προκλήθηκε από ανασφάλιστο όχημα αποζημιώνομαι και αν ναι, πώς;

Αποζημιώνεστε απευθείας από την ΑΧΑ Ασφαλιστική. Το ανώτατο ποσό αποζημίωσης για τις υλικές ζημιές του αυτοκινήτου ανέρχεται στα € 100.000.

Για να ενεργοποιηθεί η διαδικασία αποζημίωσης θα πρέπει:

 • Το ατύχημα να έχει συμβεί εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
 • Να αποδεικνύεται ο χαρακτηρισμός του ανασφάλιστου οχήματος από επίσημο Δημόσιο έγγραφο (Απόσπασμα Δελτίων Συμβάντων Τροχαίας).
 • Η ευθύνη για το ατύχημα να βαρύνει αποκλειστικά τον οδηγό του ανασφάλιστου οχήματος. 

Αν θέλω να ταξιδέψω με το αυτοκίνητό / μηχανή μου σε χώρες εκτός Ελλάδας, τι δικαιολογητικά απαιτούνται;

Επικοινωνείτε με την ΑΧΑ Ασφαλιστική για να σας χορηγήσει την απαραίτητη Πράσινη Κάρτα. Η κάρτα δίνεται δωρεάν για τις καλύψεις Αστικής Ευθύνης (δηλαδή τις Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημιές τρίτων).

Τι μου προσφέρει η Οδική και Ταξιδιωτική Βοήθεια;

Η ΑΧΑ Ασφαλιστική σε συνεργασία με την ΙΝΤΕRPARTNER ASSISTANCE:

 • Σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης του ασφαλισμένου αυτοκινήτου σας στην Ελλάδα, θα φροντίσει να αναλάβει την επιτόπια επισκευή του οχήματός σας ή την ρυμούλκηση του στο πλησιέστερο συνεργείο ή σε συνεργείο της επιλογής σας.
 • Εάν το ατύχημα ή η βλάβη συμβεί εκτός Ελλάδας (συγκεκριμένες χώρες) και εφόσον η ζημιά δεν μπορεί να αποκατασταθεί επιτόπου, παρέχονται οι παρακάτω καλύψεις:
 • Μεταφορά του οχήματος στο πλησιέστερο συνεργείο ή στην περίπτωση που η ζημιά δεν μπορεί να επισκευαστεί εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών:  
 • Επαναπατρισμός του οχήματος στην Ελλάδα με  κάλυψη πρόσθετων εξόδων επιστροφής των ταξιδιωτών.
 • Σας προσφέρει μια σειρά ταξιδιωτικών παροχών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό όπως ενδεικτικά : Απώλεια Αποσκευών, Υγειονομική μεταφορά, επιστροφή / επαναπατρισμό ασθενών, επιστροφής / επαναπατρισμού συνταξιδευόντων κ.ά.

 

Για την Οδική και Ταξιδιωτική βοήθεια καλείτε το 801 111 222 333 (από σταθερό) ή το 210 7268 000 (από σταθερό ή κινητό), ολόκληρο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα

Ποιο είναι το τηλέφωνο για την Οδική και Ταξιδιωτική Βοήθεια;

Για την Οδική και Ταξιδιωτική βοήθεια καλείτε το 801 111 222 333 (από σταθερό) ή το 210 7268 000 (από σταθερό ή κινητό), ολόκληρο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για την αίτηση ασφάλισης αυτοκινήτου;

Για την ασφάλιση αυτοκινήτου ή /και την επιβεβαίωση της ασφαλιστικής κάλυψης, θα πρέπει να επισυνάπτονται απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο Άδειας Οδήγησης.
 • Αντίγραφο Άδειας Κυκλοφορίας Οχήματος.
 • Τιμολόγιο αγοράς για νέα οχήματα.

Τι πρέπει να κάνω για να λάβω αντίγραφο του ασφαλιστηρίου μου;

Εάν είστε ψηφιακός πελάτης τότε μπορείτε να δείτε τα έγγραφα του ασφαλιστηρίου σας στην ψηφιακή πλατφόρμα MyAXA.


Εάν δεν είστε ψηφιακός πελάτης για να λάβετε αντίγραφο του ασφαλιστηρίου σας:


 • καλέστε το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο 801 111 222 333 (από σταθερό τηλέφωνο) ή στο 210 7268 000 (από κινητό ή σταθερό τηλέφωνο) ή
 • στείλτε το αίτημά σας συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας, αναφέροντας στο πεδίο «Σχόλια» τον Α.Φ.Μ σας ή
 • επικοινωνήστε με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο.
 • Θέλω να τροποποιήσω το ασφαλιστήριό μου. Τι πρέπει να κάνω;

  Για τροποποίηση του ασφαλιστηρίου σας επικοινωνείτε:


 • με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο ή
 • με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο 801 111 222 333 (από σταθερό τηλέφωνο) ή στο 210 7268 000 (από κινητό ή σταθερό τηλέφωνο).
 • Πως θα ακυρώσω το ασφαλιστήριό μου;

  Για ακύρωση του ασφαλιστηρίου σας επικοινωνείτε:


 • με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο ή
 • με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο 801 111 222 333 (από σταθερό τηλέφωνο) ή στο 210 7268 000 (από κινητό ή σταθερό τηλέφωνο).
 • Πότε ξεκινά η ασφαλιστική μου κάλυψη;

  Η ασφαλιστική κάλυψη ξεκινά από την ημερομηνία έναρξης όπως αναγράφεται στη διάρκεια ασφάλισης και εφόσον έχουν καταβληθεί εμπρόθεσµα τα ασφάλιστρα, σύμφωνα µε τους όρους του ασφαλιστηρίου.

  Ασφάλιση κατοικίας

  Μπορώ να ασφαλίσω την εξοχική μου κατοικία;

  Ναι μπορείτε, εφόσον έχετε ασφαλιστήριο για την κύρια κατοικία σας στην ΑΧΑ Ασφαλιστική. Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε κύρια κατοικία στην Ελλάδα, θα πρέπει να έχετε κάποιο άλλο ασφαλιστήριο στην ΑΧΑ Ασφαλιστική.

  Τι χρειάζεται να κάνω για να ασφαλίσω την κατοικία μου;

  Επικοινωνήστε με τον Ασφαλιστικό σας Σύμβουλο για να σας ενημερώσει αναλυτικά για τα προγράμματα ασφάλειας κατοικίας που διαθέτει η ΑΧΑ Ασφαλιστική και να συμπληρώσετε την αίτηση ασφάλισης.

  Πως ορίζονται οι ασφαλιζόμενες αξίες;

  Για τα κτίρια και τις βελτιώσεις κτιρίου ως ασφαλιζόμενη αξία ορίζεται η αναγκαία δαπάνη ανοικοδόμησής τους με τα ίδια ή παρόμοια υλικά και τρόπο κατασκευής, λαμβάνοντας υπόψη το ανά τετραγωνικό μέτρο κατασκευαστικό κόστος. Για το περιεχόμενο η ασφαλιζόμενη αξία ορίζεται ανάλογα με το είδος της οικοσκευής (ηλεκτρικές συσκευές, ρουχισμός, ηλεκτρονικές συσκευές, επίπλωση κ.λ.π).

  Καλύπτονται κοσμήματα - χρήματα εντός της ασφαλισμένης κατοικίας μου;

  Είναι δυνατή η επέκταση της ασφάλισης του περιεχομένου της κατοικίας, μέχρι συγκεκριμένου ποσού, για την κάλυψη κοσμημάτων, ρολογιών, ημιπολύτιμων και πολύτιμων λίθων, που θα καταγραφούν σε αναλυτική κατάσταση στο ασφαλιστήριο, υπό την προϋπόθεση ότι θα βρίσκονται μέσα σε κλειδωμένο χρηματοκιβώτιο (εντοιχισμένο ή πακτωμένο). Δεν παρέχεται κάλυψη χρημάτων εντός κατοικίας.

  Καλύπτονται έργα τέχνης εντός της ασφαλισμένης κατοικίας μου και πως προσδιορίζεται η αξία ασφάλισής τους;

  Είναι δυνατή η επέκταση της ασφάλισης του περιεχομένου της κατοικίας, μέχρι συγκεκριμένου ποσού, για την κάλυψη έργων τέχνης και άλλων αντικειμένων συλλεκτικής αξίας, που θα καταγραφούν σε αναλυτική κατάσταση στο ασφαλιστήριο. Ο προσδιορισμός της αξίας τους γίνεται από εσάς, είτε με βάση την τιμή στην οποία αποκτήθηκαν, εάν η αγορά τους είναι πρόσφατη, είτε με βάση την εκτίμηση από ειδικό εκτιμητή.

  Σε ποια αξία αποζημιώνομαι σε περίπτωση ζημιάς στην κατοικία μου;

  Σε περίπτωση ζημιάς στην ασφαλισμένη κατοικία σας, η ΑΧΑ Ασφαλιστική θα σας αποζημιώσει σε αξία αντικατάστασης ως καινούργια, χωρίς να αφαιρεθεί ποσοστό λόγω χρήσης ή παλαιότητας.

  Μπορώ να ασφαλίσω την κατοικία μου από τον κίνδυνο του σεισμού και από τι εξαρτάται το ασφάλιστρο της κάλυψης ;

  Ναι μπορείτε, εφόσον η οικοδομή έχει κτιστεί με νόμιμη οικοδομική άδεια, βάσει του αντισεισμικού κανονισμού που ίσχυε στο έτος κατασκευής της και δεν έχει υποστεί ζημιές από προηγούμενο σεισμό ή αν έχει υποστεί ζημιές οι ζημιές αυτές έχουν επισκευαστεί σύμφωνα με τους σχετικούς Πολεοδομικούς Κανονισμούς. Τα ασφάλιστρα σεισμού εξαρτώνται από την ηλικία του κτιρίου, την γεωγραφική περιοχή καθώς και από το είδος του ασφαλισμένου αντικειμένου (κτίριο ή περιεχόμενο).

  Μπορώ να ασφαλίσω μόνο το περιεχόμενο της κατοικίας μου;

  Βεβαίως μπορείτε. Τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας απευθύνονται σε ιδιώτες, ιδιοκτήτες και ενοικιαστές, που επιθυμούν να καλύψουν το κτίριο μιας κατοικίας (διαμέρισμα, μεζονέτα, μονοκατοικία) ή/και το περιεχόμενό της (οικοσκευή).

  Οι κοινόχρηστοι & βοηθητικοί χώροι (αποθήκες, γκαράζ) μπορούν να ασφαλιστούν;

   

  • Εάν το ασφαλισμένο κτίριο αφορά σε διαμέρισμα,  η αξία της αναλογία του στους κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους συμπεριλαμβάνεται στην κατασκευαστική αξία του διαμερίσματος και δεν χρειάζεται να δηλωθεί χωριστά. Οι βοηθητικοί χώροι μπορούν να ασφαλιστούν εάν  περιγραφούν χωριστά στο ασφαλιστήριο με τις αντίστοιχες κατασκευαστικές αξίες τους.

   

  • Εάν το ασφαλισμένο κτίριο αφορά σε μονοκατοικία, δεν υπάρχουν κοινόχρηστοι χώροι. Οι βοηθητικοί χώροι, εφόσον δεν αποτελούν τμήμα της υπάρχουσας οικοδομής, μπορούν να ασφαλιστούν εάν  περιγραφούν χωριστά στο ασφαλιστήριο με τις αντίστοιχες κατασκευαστικές αξίες τους.

   

  • Το σύνολο των κοινοχρήστων και των κοινοκτήτων χώρων μιας πολυκατοικίας, μπορεί να ασφαλιστεί με αίτηση ασφάλισης από το Διαχειριστή.

  Τι πρέπει να κάνω αν προκληθεί ζημιά στην ασφαλισμένη κατοικία μου;

  Καλείτε στο 801 111 222 333 από σταθερό ή στο 210 72 68000 από κινητό ή σταθερό και μας ενημερώνετε για την προκληθείσα ζημιά.

   

  Εναλλακτικά, μπορείτε να στείλετε :

  Εάν η ζημιά είναι κλοπή, επιπλέον των παραπάνω, δηλώνετε το συμβάν στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή.

  Τι μου προσφέρει η κάλυψη της Τεχνικής Βοήθειας;

  Σας προσφέρει υπηρεσίες επείγουσας ανάγκης Τεχνικής Βοήθειας, μέσω της INTER PARTNER ASSISTANCE, για την αποκατάσταση ή περιορισμό ζημιάς η οποία μπορεί να προκληθεί στην ασφαλισμένη κατοικία ή επιχείρησή σας.

  Σε περίπτωση ζημιάς για όλες τις υπηρεσίες επείγουσας ανάγκης ή μη, απευθύνεστε στο τηλεφωνικό κέντρο 210 9484162  ολόκληρο το 24ώρο, 365 ημέρες το χρόνο, αναφέροντας από το τηλέφωνο ή με φαξ τα ακόλουθα στοιχεία: 

  α) Αριθμό ασφαλιστηρίου / ονοματεπώνυμο / επωνυμία ασφαλισμένης επιχείρησης

  β) Πλήρη διεύθυνση ασφαλισμένης κατοικίας / επιχείρησης,

  γ) Την αιτούμενη υπηρεσία τεχνικής  βοήθειας

  δ) Έναν αριθμό τηλεφώνου για να σας ενημερώσει η INTER PARTNER ASSISTANCE για τις ενέργειες που διεξάγει.

  Θέλω να τροποποιήσω το ασφαλιστήριό μου. Τι πρέπει να κάνω;

  Για τροποποίηση του ασφαλιστηρίου σας επικοινωνείτε:


 • με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο ή
 • με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο 801 111 222 333 (από σταθερό τηλέφωνο) ή στο 210 7268 000 (από κινητό ή σταθερό τηλέφωνο) ή
 • με το Τραπεζικό Κατάστημα εάν πρόκειται για ενυπόθηκο ασφαλιστήριο.
 • Πώς θα ακυρώσω το ασφαλιστήριό μου;

  Για ακύρωση του ασφαλιστηρίου σας επικοινωνείτε:


 • με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο ή
 • με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο 801 111 222 333 (από σταθερό τηλέφωνο) ή στο 210 7268 000 (από κινητό ή σταθερό τηλέφωνο) ή
 • με το Τραπεζικό Κατάστημα εάν πρόκειται για ενυπόθηκο ασφαλιστήριο.
 • Πότε ξεκινά η ασφαλιστική μου κάλυψη;

  Η ασφαλιστική κάλυψη ξεκινά από την ημερομηνία έναρξης όπως αναγράφεται στη διάρκεια ασφάλισης και εφόσον έχουν καταβληθεί εμπρόθεσµα τα ασφάλιστρα, σύμφωνα µε τους όρους του ασφαλιστηρίου.

  Ασφάλιση επιχείρησης

  Τι χρειάζεται να κάνω για να ασφαλίσω την επιχείρησή μου;

  Επικοινωνήστε με τον Ασφαλιστικό σας Σύμβουλο για να σας ενημερώσει αναλυτικά για τα προγράμματα ασφάλισης επιχείρησης που διαθέτει η ΑΧΑ Ασφαλιστική και να συμπληρώσετε την αίτηση ασφάλισης.

  Τι πρέπει να κάνω εάν προκληθεί ζημιά στην ασφαλισμένη επιχείρησή μου;

  Καλείτε στο 801 111 222 333 από σταθερό ή στο 210 72 68000 από κινητό ή σταθερό και μας ενημερώνετε για την προκληθείσα ζημιά.

   Εναλλακτικά, μπορείτε να στείλετε :

  Θέλω να τροποποιήσω το ασφαλιστήριό μου. Τι πρέπει να κάνω;

  Για τροποποίηση του ασφαλιστηρίου σας επικοινωνείτε:


 • με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο ή
 • με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο 801 111 222 333 (από σταθερό τηλέφωνο) ή στο 210 7268 000 (από κινητό ή σταθερό τηλέφωνο) ή
 • με το Τραπεζικό Κατάστημα εάν πρόκειται για ενυπόθηκο ασφαλιστήριο.
 • Πώς θα ακυρώσω το ασφαλιστήριό μου;

  Για ακύρωση του ασφαλιστηρίου σας επικοινωνείτε:


 • με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο ή
 • με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο 801 111 222 333 (από σταθερό τηλέφωνο) ή στο 210 7268 000 (από κινητό ή σταθερό τηλέφωνο) ή
 • με το Τραπεζικό Κατάστημα εάν πρόκειται για ενυπόθηκο ασφαλιστήριο.
 • Πότε ξεκινά η ασφαλιστική μου κάλυψη;

  Η ασφαλιστική κάλυψη ξεκινά από την ημερομηνία έναρξης όπως αναγράφεται στη διάρκεια ασφάλισης και εφόσον έχουν καταβληθεί εμπρόθεσµα τα ασφάλιστρα, σύμφωνα µε τους όρους του ασφαλιστηρίου.

  Ασφάλιση ζωής και υγείας

  Γιατί και πότε καλώ τη Γραμμή Υγείας 801 111 222 333;

  Καλείτε τη Γραμμή Υγείας:

  • Για να λάβετε καθοδήγηση και ιατρικές πληροφορίες.
  • Για το συντονισμό των ενεργειών που θα πρέπει να γίνουν από εσάς ώστε να πραγματοποιήσετε διαγνωστικές εξετάσεις ή / και επίσκεψη σε ιατρό δικτύου, βάσει των όρων του ασφαλιστηρίου σας.
  • Για να προβείτε στην αναγγελία της νοσηλείας σας ώστε να διευκολυνθείτε κατά τη διαδικασία εισαγωγής σας στο νοσηλευτήριο.
  • Για να πραγματοποιήσετε προαναγγελία της προγραμματισμένης ή έκτακτης νοσηλείας σας σε περίπτωση που διαθέτετε ασφαλιστήριο Mediσυν.

  Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση νοσηλείας μου σε μη συμβεβλημένο νοσηλευτήριο;

  Ενημερώνετε τη Γραμμή Υγείας 801 111 222 333 για την προγραμματισμένη νοσηλεία σας, τουλάχιστον μία (1) ημέρα πριν την επικείμενη εισαγωγή σας στο νοσηλευτήριο, ώστε να σας παρέχουμε διευκρινίσεις σχετικά με την ασφαλιστική σας κάλυψη. Στην περίπτωση αυτή, προτείνουμε να ενημερωθείτε πριν την εισαγωγή σας στο νοσηλευτήριο, για τις καλύψεις του ασφαλιστηρίου σας. Προτείνεται, επίσης, να γίνεται η προσκόμιση του Ατομικού Βιβλιαρίου Υγείας (Ασθενείας) του Ταμείου Κύριας Κοινωνικής Ασφάλισής σας, εφόσον υπάρχει και είναι σε ισχύ.

  Κατά την εισαγωγή σας στο νοσηλευτήριο επιδεικνύετε την αστυνομική σας ταυτότητα.

  Έχω ασφαλιστήριο υγείας Mediσυν. Τι θα πρέπει να κάνω σε περίπτωση νοσηλείας μου σε μη συμβεβλημένο νοσηλευτήριο;

  Ενημερώνετε απαραίτητα τη Γραμμή Υγείας 801 111 222 333 για την προγραμματισμένη νοσηλεία σας, τουλάχιστον μία (1) ημέρα πριν την επικείμενη εισαγωγή σας στο νοσηλευτήριο. Σε περίπτωση επείγουσας νοσηλείας θα πρέπει εσείς ή συγγενικό σας πρόσωπο να ενημερώσετε εντός 48 ωρών από την εισαγωγή  στο νοσοκομείο, ώστε να σας παρέχουμε διευκρινίσεις σχετικά με την ασφαλιστική σας κάλυψη.

  Βάσει των όρων του συμβολαίου σας, ισχύουν οι λογικές και συνήθεις χρεώσεις για τις οποίες μπορείτε να ενημερώνεστε από τη Γραμμή Υγείας 801 111 222 333

  Προτείνεται, επίσης, να γίνεται η προσκόμιση του Ατομικού Βιβλιαρίου Υγείας (Ασθενείας) του Ταμείου Κύριας Κοινωνικής Ασφάλισής σας, εφόσον υπάρχει και είναι σε ισχύ.

  Κατά την εισαγωγή σας στο νοσηλευτήριο επιδεικνύετε την αστυνομική σας ταυτότητα.

  Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση νοσηλείας μου σε συμβεβλημένο νοσηλευτήριο;

  Σε περίπτωση νοσηλείας σας σε συμβεβλημένο νοσηλευτήριο, δηλώνετε κατά την εισαγωγή σας στο Γραφείο Κίνησης, τον αριθμό του ασφαλιστηρίου σας και την ασφαλιστική σας εταιρία.

  Τι απαιτείται για να λάβω την αποζημίωση από την ΑΧΑ Ασφαλιστική των εξόδων νοσηλείας μου;

  Συμπλήρωση της Δήλωσης Ασθενείας ή Ατυχήματος εντός οκτώ (8) ημερών από το συμβάν και εάν είναι δυνατόν πριν την έξοδό σας από το νοσηλευτήριο.

  Προσκόμιση στην ΑΧΑ όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών (διαφέρουν για κάθε παροχή και κατά περίπτωση).

  Προσκόμιση στην ΑΧΑ των πρωτότυπων αποδείξεων εξόδων νοσηλείας και των αμοιβών ιατρών. 

  Τι είναι το εκπιπτόμενο ποσό;

  “Εκπιπτόμενο ποσό" είναι το ποσό που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο σας και το οποίο αφορά τη συμμετοχή σας στην εκάστοτε νοσηλεία.

  Το ποσό αυτό αφαιρείται από το σύνολο των αναγνωριζομένων εξόδων για κάθε νοσηλεία από ασθένεια ή ατύχημα που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο. 

  Τι πρέπει να κάνω για αλλαγή συμβαλλομένου;

 • Συμπληρώνετε τα αντίστοιχα πεδία στο έντυπο «Αίτηση Μετατροπής Ασφαλιστηρίου Ζωής».
 • Απαντάτε την ερώτηση 7 στην ενότητα 5 του εντύπου της Αίτησης Μετατροπής (εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο) ή την ερώτηση 8 (εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο) που αφορούν την «Φορολογική Συμμόρφωση των Λογαριασμών της Αλλοδαπής».
 • Παλαιός και νέος συμβαλλόμενος υπογράφουν το έντυπο της Αίτησης και βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής τους από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα.
 • Αποστέλλετε την Αίτηση Μετατροπής Ασφαλιστηρίου Ζωής στη διεύθυνση «Τμήμα Διαχείρισης Ατομικών Συμβολαίων Ζωής, Μιχαλακοπούλου 48, 11528 Αθήνα» ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση Individual_nb@axa.gr

  Σημείωση: Αν πρόκειται για εταιρία απαιτείται η σφραγίδα της εταιρίας και η υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της.

 • Τι πρέπει να κάνω για αλλαγή δικαιούχου;

 • Συμπληρώνετε τα αντίστοιχα πεδία στο έντυπο «Αίτηση Μετατροπής Ασφαλιστηρίου Ζωής».
 • Ο συμβαλλόμενος υπογράφει το έντυπο Αίτησης Μετατροπής Ασφαλιστηρίου Ζωής και βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα.
 • Αποστέλλετε την Αίτηση Μετατροπής Ασφαλιστηρίου Ζωής στη διεύθυνση «Τμήμα Διαχείρισης Ατομικών Συμβολαίων Ζωής, Μιχαλακοπούλου 48, 11528 Αθήνα» ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση Individual_nb@axa.gr

 • Τι πρέπει να κάνω για να λάβω αντίγραφο του ασφαλιστηρίου μου;

  Για αντίγραφο του ασφαλιστηρίου απαιτείται έγγραφο αίτημα του συμβαλλομένου

 • μέσω του προσωπικού του email ή
 • με email του ασφαλιστικού συμβούλου ή
 • μέσω συμπλήρωσης του εντύπου "Αίτηση Μετατροπής Ασφαλιστηρίου Ζωής"

  και αποστολή του αιτήματος στο Τμήμα Διαχείρισης Ατομικών Συμβολαίων Ζωής στην ηλεκτρονική διεύθυνση Individual_nb@axa.gr ή στη διεύθυνση Μιχαλακοπούλου 48, 11528 Αθήνα.


  Σημείωση: Το αντίγραφο του ασφαλιστηρίου αποστέλλεται συστημένο στη διεύθυνση του συμβαλλομένου.
 • Ποια διαδικασία ακολουθείται στη λήξη του ασφαλιστηρίου μου;

  Για ποσό λήξης άνω των 5.000 ευρώ: Θα σας αποσταλεί επιταγή με συστημένη επιστολή στην πιο πρόσφατη διεύθυνση κατοικίας που έχετε δηλώσει. Για ποσό λήξης μικρότερο των 5.000 ευρώ έχετε τις παρακάτω επιλογές: α. Αποστολή επιταγής μέσω συστημένης επιστολής απ΄ ευθείας στην πιο πρόσφατη διεύθυνση κατοικίας που έχετε δηλώσει ή β. Παράδοση στον ασφαλιστικό σας σύμβουλο κατόπιν εξουσιοδότησης σας (με θεώρηση γνήσιου υπογραφής από Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ) Στην περίπτωση που επιθυμείτε τη δεύτερη επιλογή, τότε στέλνετε την Εξουσιοδότηση εντός 10 ημερών από την παραλαβή της παρούσης στο Τμήμα Διαχείρισης Ατομικών Συμβολαίων Ζωής. Σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζεται αυτόματα η πρώτη επιλογή .

  Πώς μπορώ να εξαγοράσω το ασφαλιστήριό μου;

  Εάν επιθυμείτε εξαγορά του ασφαλιστηρίου σας, επικοινωνήστε με τα Κεντρικά Γραφεία της ΑΧΑ ή με τον Ασφαλιστικό σας Σύμβουλο για να ενημερωθείτε σχετικά με τη διαδικασία.


  Απαραίτητα:
 • Συμπληρώνετε και υπογράφετε την Αίτηση Εξαγοράς.
 • Βεβαιώνεται από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα το γνήσιο της υπογραφής στη Αίτηση Εξαγοράς.
 • Επισυνάπτετε φωτοτυπία ταυτότητας και οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο βεβαιώνει τον Α.Φ.Μ. σας.
 • Αναφέρετε τηλέφωνο και διεύθυνση επικοινωνίας.
 • Τι είναι τα Προνόμια Υγείας και πώς μπορώ να κάνω χρήση τους;

  Τα Προνόμια Υγείας είναι ένα σύνολο υπηρεσιών που αφορούν την πρόληψη, προαγωγή και φροντίδα της υγείας και προσφέρονται σε όλους τους ασφαλισμένους μας στον Κλάδο Υγείας. Για τη χρήση των προνομίων και παροχών υγείας, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο συνεργαζόμενο πάροχο. Σε κάθε περίπτωση, για τη χρήση των προνομίων, κατά την προσέλευσή σας στο νοσηλευτήριο, κλινική ή διαγνωστικό κέντρο, απαραίτητα επιδεικνύετε την αστυνομική σας ταυτότητα και το βιβλιάριο υγείας και ασθενείας.

  Είμαι κάτοχος Mediσυν 2. Που μπορώ να βρω τον πίνακα βαρύτητας χειρουργικών επεμβάσεων που ισχύει για το πρόγραμμα μου;

  Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό πίνακα

  Επενδυτικά προγράμματα

  Πόσο συχνά θα έχω ενημέρωση για την πορεία της επένδυσής μου;

  Κάθε χρόνο η ΑΧΑ αποστέλλει ενημέρωση του αποταμιευτικού λογαριασμού του ασφαλιστηρίου, όπου υπάρχουν οι πληροφορίες εκείνες που σας βοηθούν να κατανοήσετε την εξέλιξη του αποταμιευτικού σας λογαριασμού χρόνο με το χρόνο. Πιο συγκεκριμένα, αναγράφεται η μικτή απόδοση του χαρτοφυλακίου της ΑΧΑ, ο λογαριασμός αποταμίευσης στο τέλος του προηγούμενου έτους, οι ετήσιες κατανομές, οι χρεώσεις του κόστους κάλυψης Θανάτου, οι ετήσιες αποδόσεις και ο λογαριασμός αποταμίευσης στο τέλος του έτους. Για τα προϊόντα εγγυημένης απόδοσης (Επενδυτικό / Συνταξιοδοτικό / Παιδικό / Εφάπαξ Εξασφάλιση / Συνταξιοδοτικό Ενιαίου Ασφαλίστρου / Παιδικό Ενιαίου Ασφαλίστρου), η ΑΧΑ σας αποστέλλει, σε ετήσια βάση, την ανάλυση του λογαριασμού αποταμίευσης, ο οποίος δείχνει την κίνηση και το ποσό του λογαριασμού σας μέχρι και το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Για τα προϊόντα τύπου Unit Linked, η Εταιρία σας αποστέλλει, σε ετήσια βάση, ενημέρωση στην οποία αναγράφονται αναλυτικά ο αριθμός μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων και η αξία του λογαριασμού αποταμίευσης στη αρχή και στο τέλος του έτους, καθώς και όλες οι πιστώσεις και χρεώσεις μεριδίων.

  Πόσο συχνά μπορώ να κάνω έκτακτες καταβολές στο ασφαλιστήριό μου και με τι κόστος;

  Ο συμβαλλόμενος μπορεί οποτεδήποτε να καταβάλει, επιπλέον από τα κανονικά του ασφάλιστρα, ένα εφάπαξ ασφάλιστρο. Για τα προιόντα εγγυημένης απόδοσης το ποσόν της εφάπαξ καταβολής θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 80,00 ευρώ. Για τα προϊόντα τύπου Unit Linked το ποσόν της εφάπαξ καταβολής θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 300,00 ευρώ.

  Μπορώ να αλλάξω την επενδυτική μου επιλογή και με τι κόστος;

  Μπορεί να γίνει αλλαγή επενδυτικής επιλογής όποτε επιθυμεί ο συμβαλλόμενος. Συμπληρώνετε το αντίστοιχο πεδίο στο έντυπο Αίτηση Μετατροπής Ασφαλιστηρίου Ζωής και το αποστέλλετε στη διεύθυνση Τμήμα Διαχείρισης Ατομικών Συμβολαίων Ζωής - Μιχαλακοπούλου 48, 11528 - Αθήνα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση Individual_nb@axa.gr Η πρώτη αλλαγή θα γίνεται χωρίς χρέωση. Κάθε επόμενη θα χρεώνεται με ποσό που αναγράφεται στον “πίνακα ειδικών ρυθμίσεων” του ασφαλιστηρίου, εκτός του προγράμματος Unit Linked Επένδυση, όπου οι δύο πρώτες αλλαγές επενδυτικής επιλογής κατ’ έτος προσφέρονται δωρεάν.

  Πώς μπορώ να εξαγοράσω το ασφαλιστήριό μου;

  Εάν επιθυμείτε εξαγορά του ασφαλιστηρίου σας, επικοινωνήστε με τα Κεντρικά Γραφεία της ΑΧΑ ή με τον Ασφαλιστικό σας Σύμβουλο για να ενημερωθείτε και να συμπληρώσετε την Αίτηση Εξαγοράς.

  Τι είναι το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής;

  Το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής συστήθηκε από την Πολιτεία, με βάση το νόμο 3867/3.8.2010 και την 2636/24.11.2010 Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, με στόχο να παρεμβαίνει σε περίπτωση που μια ασφαλιστική επιχείρηση κλάδου Ζωής κηρύσσεται σε πτώχευση ή ανακαλείται η άδεια λειτουργία της για παράβαση νόμου. Πρόκειται για νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που τελεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος και υπεισέρχεται αυτοδικαίως στο σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της ασφαλιστικής εταιρίας που πηγάζουν από ασφαλιστήρια Ζωής. Σκοπός του είναι να προφυλάσσει τα δικαιώματα των ασφαλισμένων με το να παρεμβαίνει και να προσπαθεί να μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος του χαρτοφυλακίου Ζωής της υπό εκκαθάριση εταιρίας σε άλλη ή άλλες ασφαλιστικές εταιρίες και εάν τούτο καταστεί ανέφικτο τότε να προχωρεί στην καταγγελία και λύση των συμβάσεων ασφαλίσεων και στην καταβολή συγκεκριμένης χρηματικής αποζημίωσης έναντι εκκρεμών ζημιών και πληρωτέων παροχών στον ασφαλισμένο. Η αποζημίωση αυτή θα είναι το 100% της ασφαλιστικής απαίτησης, χωρίς να μπορεί να υπερβεί τις € 30.000 ανά δικαιούχο ασφάλισης ζωής για τις παροχές στη λήξη και στις εξαγορές και τις € 60.000 στις περιπτώσεις θανάτου και μόνιμης ολικής αναπηρίας. Με ρητή διάταξη του νόμου, το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής δεν ευθύνεται για απαιτήσεις που πηγάζουν από συμπληρωματικές καλύψεις νοσοκομειακής περίθαλψης. Συγχρηματοδοτείται από τις ασφαλιστικές εταιρίες και τους ασφαλισμένους, που συμμετέχουν κατά 50% ο καθένας στην καταβολή της εισφοράς επί των ετήσιων ασφαλίστρων του κλάδου Ζωής. Η εισφορά του ασφαλισμένου ανέρχεται ανά κλάδο επί του καθαρού ασφαλίστρου σε: 0,75%: Παραδοσιακά ασφαλιστήρια (Αποταμιευτικά, Ασφαλίσεις Ζωής & Ανικανότητας κ.λπ.) 0,4%: Ασφαλιστήρια συνδεδεμένα με επενδύσεις (unit linked) 0,75%: Συμπληρωματικές καλύψεις θανάτου και ανικανότητας εξαιτίας ατυχήματος ή ασθενείας 0%΅Νοσοκομειακές καλύψεις (αφού το Εγγυητικό κεφάλαιο δεν υπεισέρχεται σε αυτές τις απαιτήσεις) Παράλληλα η εισφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει τα € 15 για τα ασφαλιστήρια περιοδικών καταβολών και τα € 150 για τα ασφαλιστήρια ενιαίας καταβολής. Η εφαρμογή του ξεκίνησε από την 1η Ιανουαρίου 2011

  My AXA

  Ποια είναι η διαδικασία εγγραφής στην υπηρεσία ψηφιακών εγγράφων MY AXA;

  Η υπηρεσία ψηφιακών εγγράφων My AXA είναι διαθέσιμη για τους πελάτες του Κλάδου Αυτοκινήτου, Κατοικίας και Επιχείρησης. Για να δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 • Ανοίγω τη σελίδα εγγραφής στο My AXA
 • Συμπληρώνω τα πεδία της φόρμας (Email, Κινητό, Επιθυμητός τετραψήφιος κωδικός, Ονοματεπώνυμο πελάτη, ΑΦΜ πελάτη, Αριθμός συμβολαίου)
 • Επιλέγω τρόπο ταυτοποίησης των στοιχείων μου σε μέσο επικοινωνίας του συμβολαίου και συμπληρώνω τον κωδικό ταυτοποίησης. Ο κωδικός ταυτοποίησης μπορεί να δοθεί με τους εξής τρόπους: στο κινητό του πελάτη του συμβολαίου, στο email του πελάτη του συμβολαίου ή με τηλεφωνική επικοινωνία του πελάτη με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών

  Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία αίτησης ασφάλισης έχετε δηλώσει ότι επιθυμείτε να λαμβάνετε τα έγγραφά σας ψηφιακά επιλέξτε εδώ
  προκειμένου να ορίσετε τον τετραψήφιο κωδικό εισόδου σας στο MyAXA παραλείποντας τη διαδικασία εγγραφής που περιγράφεται παραπάνω
 • Ποια είναι η διαδικασία εισόδου στο My AXA

  Στη σελίδα εισόδου στο My AXA συμπληρώνετε:
 • το email σας,
 • τον τετραψήφιο κωδικό σας,
 • επιλέγετε αποστολή SMS με κωδικό μιας χρήσης,
 • συμπληρώνετε τον κωδικό που λάβατε στο κινητό σας και
 • επιλέγετε "Είσοδος"
 • Είναι συμβατός ο browser μου με την υπηρεσία MyAXA;

  Μάθετε ποιον browser και ποια έκδοση χρησιμοποιείτε στη σελίδα https://www.whatsmybrowser.org/  Οι συμβατοί browsers με την υπηρεσία MyAXΑ είναι:

  • Chrome έκδοση 40 και άνω
  • Edge έκδοση 12 και άνω
  • Firefox έκδοση 35 και άνω
  • Internet Explorer έκδοση 10 και άνω
  • Opera έκδοση 27 και άνω
  • Chrome for Android έκδοση 53 και άνω
  • iOS Safari έκδοση 8 και άνω

  Δεν έχω πρόσβαση στο λογαριασμό μου MY AXA. Τι χρειάζεται να κάνω;

  Αν έχετε πρόβλημα με την διαδικασία πρόσβασης, επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση Πελατών της ΑΧΑ τηλ: 801 111 222 333 (από σταθερό με αστική χρέωση) ή 210 726 8000 (από σταθερό ή κινητό).

  Κλειδώθηκε ο λογαριασμός μου MY AXA και δεν μπορώ να συνδεθώ. Τι πρέπει να κάνω;

  Μπορείτε να ξεκλειδώσετε τον λογαριασμό σας ακολουθώντας τη διαδικασία «Ξέχασα τον Τετραψήφιο Κωδικό». Αν έχετε πρόβλημα μετά την εκτέλεση της παραπάνω διαδικασίας, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών της ΑΧΑ τηλ: 801 111 222 333 (από σταθερό με αστική χρέωση) και 210 726 8000 (από σταθερό ή κινητό).

  Ποιο είναι το Όνομα Χρήστη;

  Το Όνομα Χρήστη είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε στην υπηρεσία της ΑΧΑ.

  Δεν βλέπω τα ψηφιακά μου έγγραφα. Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω;

  Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών της AXA τηλ: 801 111 222 333 (από σταθερό με αστική χρέωση) και 210 726 8000 (από σταθερό ή κινητό).

  Επιθυμώ να προσθέσω ένα συμβόλαιο στο λογαριασμό μου. Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω;

  Αφού κάνετε είσοδο στο My AXA, επιλέξτε "Προσθήκη συμβολαίου". Αφού ελέγξετε τα συμβόλαια που είναι ήδη συνδεδεμένα με το λογαριασμό σας επιλέξτε: "Προσθήκη" και ακολούθως συμπληρώστε το τον αριθμό συμβολαίου που επιθυμείτε να προσθέσετε καθώς και το ΑΦΜ του πελάτη του συγκεκριμένου συμβολαίου. Με βάση τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δηλωθεί στο συμβόλαιο που επιθυμείτε να προσθέσετε ενδέχεται να χρειαστεί ταυτοποίηση των στοιχείων σας σε μέσο επικοινωνίας του συμβολαίου.

  Επιθυμώ να διαχωρίσω τα έγγραφά μου σε περισσότερους από έναν λογαριασμούς. Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω;

  Ακολουθήστε τα βήματα της σελίδας εγγραφής στο My AXA που αναφέρονται παραπάνω, για το συμβόλαιο που θέλετε να αποσυνδέσετε από το λογαριασμό σας, ορίζοντας διαφορετικό email από το υπάρχον.

  Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω για να μην λαμβάνω τα έγγραφά μου ψηφιακά;

  Θα πρέπει να δηλώσετε εγγράφως το αίτημά σας προς το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών. Μπορείτε να συμπληρώσετε την Φόρμα Επικοινωνίας.

  Επιθυμώ να αλλάξω το Όνομα Χρήστη στον λογαριασμό μου My AXA

  Συνδεθείτε στο My AXA, επιλέξτε “Αλλαγή Στοιχείων” και κατόπιν "Αλλαγή Ονόματος Xρήστη" (e-mail). Συμπληρώστε τον κωδικό πρόσβασής σας καθώς και το νέο όνομα χρήστη (e-mail) που επιθυμείτε στα ανάλογα πεδία του My AXA. Στη συνέχεια, σας αποστέλλεται αυτόματα ένα μήνυμα στο νέο e-mail που δηλώσατε. Για να ολοκληρώσετε την αλλαγή, θα πρέπει να ακολουθήσετε το σύνδεσμο που αναφέρεται στο μήνυμα αυτό.

  Επιθυμώ να αλλάξω το κινητό μου τηλέφωνο στα στοιχεία επικοινωνίας στον λογαριασμό μου My AXA

  Συνδεθείτε στο My AXA, επιλέξτε “Αλλαγή Στοιχείων” και κατόπιν "Αλλαγή κινητού τηλεφώνου". Συμπληρώστε το νέο αριθμό κινητού τηλεφώνου που επιθυμείτε και ακολουθήστε τις οδηγίες που ακολουθούν. Πρέπει να γνωρίζετε ότι, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου χρησιμοποιείται για την ανάκτηση του κωδικού Xρήστη για την υπηρεσία Μy AXA και αναφέρεται στα στοιχεία επικοινωνίας σας.

  Επιθυμώ να αλλάξω τον τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης στον λογαριασμό μου My AXA

  Συνδεθείτε στο MyAXA, επιλέξτε “Αλλαγή Στοιχείων” και κατόπιν "Αλλαγή τετραψήφιου κωδικού". Συμπληρώστε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης καθώς και τον νέο επιθυμητό κωδικό πρόσβασης στα αντίστοιχα πεδία. Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να αποτελείται από 4 αριθμητικά ψηφία.

  Οδηγώ λίγο-Πληρώνω λίγο

  Πώς μπορώ να συμμετέχω στο πρόγραμμα επιβράβευσης χιλιομέτρων «Οδηγώ λίγο – Πληρώνω λίγο»;

  Εάν είστε νέος πελάτης:

  • θα πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή στο πρόγραμμα κατά την αίτηση ασφάλισής σας.

  Εάν είστε ήδη πελάτης της ΑΧΑ θα πρέπει να:

  Μετά το αίτημα θα λάβετε email από την ΑΧΑ στο οποίο θα αναφέρεται η διαδικασία και οι χρονικές προθεσμίες που πρέπει να τηρήσετε ώστε να δημιουργήσετε τον λογαριασμό σας.


  Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την συμμετοχή μου στο πρόγραμμα «Οδηγώ λίγο – Πληρώνω λίγο»;

  Για να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα χρειάζεται:

  • να είστε κάτοχος επιβατηγού οχήματος ιδιωτικής χρήσης με ημερομηνία 1ης κυκλοφορίας μετά την 1/1/2000
  • η ηλικία σας να είναι έως και 69 ετών
  • η περίοδος ασφάλισής σας να είναι εξάμηνη ή ετήσια
  • να δηλώσετε κινητό τηλέφωνο και e-mail

  Πως λαμβάνω την έκπτωση;

  Για να λάβετε την έκπτωση χρειάζεται:

  • να στείλετε τις μετρήσεις των χιλιομέτρων σας (στην αρχή και στο τέλος κάθε περιόδου ασφάλισής σας)
  • να έχετε διανύσει:

   Σε 6 μήνες μέχρι

   2.500 χιλιόμετρα (έκπτωση 10%)

   3.750 χιλιόμετρα (έκπτωση 5%)

   Σε 12 μήνες μέχρι

   5.000 χιλιόμετρα (έκπτωση 20%)

   7.500 χιλιόμετρα (έκπτωση 10%)

  Είμαι πελάτης και σας έστειλα την πρώτη μέτρηση χιλιομέτρων. Ποιο είναι το ποσοστό έκπτωσης που δικαιούμαι και πότε θα εφαρμοστεί η έκπτωση στα ασφάλιστρά μου;

  Το ποσοστό έκπτωσης που δικαιούστε διαμορφώνεται αναλόγως με τα χιλιόμετρα που διανύετε. Συγκεκριμένα:

  Εάν έχετε διανύσει

  Σε 6 μήνες μέχρι

  • 2.500 χιλιόμετρα (έκπτωση 10%)
  • 3.750 χιλιόμετρα (έκπτωση 5%)
  • Σε 12 μήνες μέχρι

  • 5.000 χιλιόμετρα (έκπτωση 20%)
  • 7.500 χιλιόμετρα (έκπτωση 10%)

  Με την πρώτη μέτρηση έχει ξεκινήσει η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα. Για να λάβετε την έκπτωση θα χρειαστεί να μας στείλετε και μια μέτρηση στο τέλος της περιόδου ασφάλισής σας. Έτσι θα γνωρίζουμε ακριβώς πόσα χιλιόμετρα διανύσατε στο τέλος της περιόδου και θα υπολογίσουμε την έκπτωσή σας στην επόμενη δόση ή ανανέωση του συμβολαίου σας.

  Ο ιδιοκτήτης του οχήματος είναι 70 ετών. Έχω δηλωθεί εγώ σαν οδηγός που είμαι 35 ετών. Μπορώ να συμμετέχω στο πρόγραμμα;

  Τόσο ο ιδιοκτήτης όσο και ο οδηγός του οχήματος θα πρέπει να είναι έως και 69 ετών. Συνεπώς σε αυτήν την περίπτωση δεν μπορείτε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα.

  Το όχημα ανήκει σε εταιρεία. Μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα;

  Ναι, εφόσον έχει δηλωθεί οδηγός ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις (διαβάστε την απάντηση στην ερώτηση "Ποιες οι προϋποθέσεις για την συμμετοχή στο πρόγραμμα").

  Έχω ακινητοποιημένο το όχημά μου αλλά δεν έχω παραδώσει πινακίδες, μπορώ να συμμετάσχω;

  Ναι, μπορείτε να συμμετάσχετε.

  Έχω στείλει την μέτρησή μου και ενημερώθηκα ότι δεν έλαβα έκπτωση. Γιατί;

  Διότι δεν πληροίτε κάποια από τις προϋποθέσεις (διαβάστε την απάντηση στην ερώτηση "Ποιες οι προϋποθέσεις για την συμμετοχή στο πρόγραμμα").

  Πώς μπορώ να στείλω το βίντεο καταγραφής των χιλιομέτρων;

  • Κατεβάστε στο κινητό σας την εφαρμογή «Οδηγώ λίγο – Πληρώνω λίγο» πατήστε εδώ για iOS ή εδώ για Android,
  • ακολουθήστε τις οδηγίες

  ή εναλλακτικά, επισκεφτείτε κάποιο από τα σημεία εξυπηρέτησης του δικτύου συνεργατών της ΑΧΑ για να σας βοηθήσουν στην αποστολή της μέτρησης των χιλιομέτρων.

  Το βίντεο καταμέτρησης χιλιομέτρων δεν μπορεί να αποσταλεί. Γιατί; Τι μπορώ να κάνω;

  Πιθανότατα δεν υπάρχει σύνδεση στο internet. Μπορείτε να το αποθηκεύσετε και να το στείλετε όταν ενεργοποιήσετε σύνδεση δικτύου.

  Σε ποιο ποσό ασφαλίστρων εφαρμόζεται η έκπτωση;

  Στο ποσό που πληρώνετε για τις καλύψεις αστικής ευθύνης.

  Είμαι 69 ετών και συμμετέχω ήδη στο πρόγραμμα. Στην επόμενη μέτρηση θα είμαι 70 ετών, θα μπορώ να συμμετέχω στο πρόγραμμα;

  Ναι, θα συνεχίσετε και εφόσον πληροίτε τις προϋποθέσεις (διαβάστε την απάντηση στην ερώτηση "Ποιες οι προϋποθέσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα") , θα λάβετε την έκπτωση. Μετά η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα παύει να ισχύει.

  Σας έστειλα κάποιες μετρήσεις εκ παραδρομής μετά την λήξη της προθεσμίας, θα προσμετρηθούν;

  Οι μετρήσεις που αποστέλλονται μετά την λήξη της προθεσμίας δεν προσμετρώνται.

  Συμμετέχω στο πρόγραμμα αλλά αγόρασα νέο όχημα. Συνεχίζω να συμμετέχω;

  Ναι, εφόσον ολοκληρώσετε τα παρακάτω βήματα:

  • Στείλτε μας την τελική μέτρηση του προηγούμενου οχήματος που είχατε
  • Ενημερώστε μας ότι αλλάξατε όχημα
  • Στείλτε μας την πρώτη μέτρηση των χιλιομέτρων στο νέο σας όχημα

  Συμμετέχω στο πρόγραμμα και άλλαξα τις πινακίδες (το όχημα παραμένει ίδιο). Σας έχω ενημερώσει για τον νέο αριθμό κυκλοφορίας. Συνεχίζω να συμμετέχω στο πρόγραμμα;

  Ναι, η συμμετοχή σας συνεχίζεται κανονικά.

  Πως μπορώ να σταματήσω την συμμετοχή μου στο πρόγραμμα;

  Στείλτε αίτημα πατώντας εδώ.

  Άλλαξα e-mail ή/και αριθμό κινητού τηλεφώνου. Πώς μπορώ να συνεχίσω να συμμετέχω στο πρόγραμμα;

  Στείλτε αίτημα πατώντας εδώ.

  Είμαι ήδη πελάτης της ΑΧΑ και έχω έκπτωση στο ασφαλιστήριό μου για το αυτοκίνητο, λόγω επιβράβευσης συνεργασίας. Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα θα λάβω και επιπλέον έκπτωση;

  Ναι η έκπτωση αυτή λειτουργεί προσθετικά στις ήδη υπάρχουσες.

  Έχω στείλει μία μέτρηση, αλλά έχω ήδη ξεπεράσει το όριο και έτσι δε θα κερδίσω έκπτωση. Χρειάζεται να σας στείλω την επόμενη μέτρηση;

  Συνιστούμε να τη στείλετε παρόλο που δε θα δικαιούστε έκπτωση για τη συγκεκριμένη περίοδο ασφάλισης. Στέλνοντας αυτή τη μέτρηση, εξασφαλίζετε το δικαίωμα συμμετοχής σας για την επόμενη περίοδο ασφάλισης όπου ενδέχεται να μην ξεπεράσετε το όριο των χιλιόμετρων και έτσι να κερδίσετε την έκπτωση.