Δίκτυο συνεργατών


Καραΐσκος Κωνσταντίνος


Τηλ: 22610 81 810. Φαξ: 22610 81 824 Μπουφίδου 35


Το αίσθημα ασφάλειας προσδίδει στον άνθρωπο ψυχική ισορροπίαΠτυχιούχος τμ.ΤΕΙ Οικονομίας και Διοίκησης, 20 έτη προϋπηρεσίας στον ασφαλιστικό χώρο.
Ειλικρίνεια-απλότητα, επικοινωνία, αμεσότητα, απόλυτο σεβασμό στη σχέση, χρόνου-αποτελέσματος
Ασφαλίσεις Ζωής και Περιουσίας