Δίκτυο συνεργατών


Κόσσου Σταύρος


Τηλ: 23210 51 463. Φαξ: 23210 54 958 Τσαλοπούλου 2 και Σολωμού


Εδώ κάνουμε αυτό που ξέρουμε, μα…ξέρουμε αυτό που κάνουμε.Περιφερειακός Διευθυντής Ασφαλιστικών Συμβούλων. Σπούδασε στο τμήμα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του North College.
Μην κάνεις ποτέ στους άλλους, αυτό που δεν θέλεις να κάνουν αυτοί σε σένα.
Στρατολόγηση, εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη Συνεργατών ασφαλιστικών συμβούλων.