Δίκτυο συνεργατών


Πικέας Βασίλειος


Τηλ: 210 41 15 112-5, 210 41 12 259. Φαξ: 210 41 75 874 Βασ. Γεωργίου Α΄11 & Καραϊσκου

Ασφαλιστικός σύμβουλος από το έτος 1986. Παρακολούθηση ασφαλιστικών σεμιναρίων LIMRA. Πτυχιούχος Μηχανικός Αεροσκαφών με τριετή εργασιακή εμπειρία ως μηχανικός κινητήρων στο Αεροδρόμιο του Ελληνικού.
Εξειδίκευση στα Αμοιβαία Κεφάλαια, τις Ασφαλίσεις Ζωής και Περιουσίας.