Δίκτυο συνεργατών


Τσίτρα Ελένη


Τηλ: 2510 830 453. Φαξ: 2510 830 463 Ομονοίας 56


Αγάπη για το συνεργάτη, εκτίμηση για τον πελάτη και πίστη στο θεσμό της Ιδιωτικής ασφάλισηςΕξειδικευμένη συνεργάτης διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και τραπεζικών προιόντων

Ανάλυση χρηματοοικονομικών αναγκών

Συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων.
Όραμά μου είναι να προσφέρω ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ασφαλιστική ανάγκη και ψυχική ηρεμία στους πελάτες και στους συνεργάτες, δημιουργώντας ταυτόχρονα μαζί τους σχέσεις εμπιστοσύνης, εκτίμησης και αναγνώρισης.
Αμοιβαία Κεφάλαια, Ασφαλίσεις ζωής, Προστασίας Οικογένειας, Περιουσίας, Εισοδήματος, Επενδυτικα και Αποταμιευτικά προγράμματα, κεφάλαια Σύνταξης, κεφάλαια Σπουδών και Επαγγελματικής Αποκατάστασης.