Δίκτυο συνεργατών


Παυλίδης Αναστάσιος


Τηλ: 25210 47701-2, 25210 46 782. Φαξ: 25210 47 000 Ίωνα Δραγούμη και Αθανασίου Διάκου


Εδώ κάνουμε αυτό που ξέρουμε, μα…ξέρουμε αυτό που κάνουμεΠεριφερειακός Διευθυντής Ασφαλιστικών Συμβούλων. Σπουδές Χρηματοοικονομικής Διοίκησης (North College).
Μην κάνεις ποτέ στους άλλους, αυτό που δεν θέλεις να κάνουν αυτοί σε σένα.
Στρατολόγηση, εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη Συνεργατών.