Δίκτυο συνεργατών


Μοναστηρίδης Χρήστος


Τηλ: 25210 47 701-2. Φαξ: 25210 47 000 Ίωνα Δραγούμη και Αθανασίου Διάκου


Η σχέση μας με τον πελάτη χρειάζεται συντήρηση και φροντίδα για να διατηρηθείΠτυχιούχος τμήματος Οικονομικών Επιστημών Θεσσαλονίκης. Ασφαλιστικός σύμβουλος από το 1990. Βοηθός συντονιστή από το 1993.
Ο σημαντικότερος παράγοντας για την πρόοδο του ανθρώπου, είναι η ικανότητα του να παίρνει έγκαιρα αποφάσεις.
Ασφαλίσεις Ζωής, Υγείας, Περιουσίας, Συνταξιοδοτικά προγράμματα, Αμοιβαία Κεφάλαια.