Δίκτυο συνεργατών


Κόσσου Σταύρος


Τηλ: 25210 47 701. Φαξ: 25210 47 000 Ίωνα Δραγούμη και Αθανασίου Διάκου


Με την εξασφάλιση προνοείς και δεν μετανοείς!!!Πτυχιούχος τμήματος ΤΕΙ Δασοπονίας. Ασφαλιστικός Σύμβουλος από το έτος 1990. Βοηθός Συντονιστή από το έτος 1996 και από το 2000 Συντονιστής Ασφαλιστικών Συμβούλων. Εξειδίκευση στα Επενδυτικά προϊόντα (Ι.Κ.Ε.Κ. Χρηματιστηρίου Αθηνών) και στη Συμβουλευτική Προσέγγιση (Financial Planing). Σπουδές στο Ινστιτούτο Χρηματοϊκονομικών Σπουδών (Ι.ΧΟ.Σ).
Ο Επαγγελματίας Ασφαλιστής είναι Σύμβουλος. Οφείλει να επιλέγει την πιο συμφέρουσα και αποτελεσματική λύση για τον πελάτη, η οποία θα ανταποκρίνεται στις οικονομικές του δυνατότητες και θα προσφέρει τη βέλτιστη εξασφάλιση.
Οικονομοτεχνική Μελέτη και παρουσίαση αποτελεσμάτων. Επενδυτικές επιλογές και Συνταξιοδοτικές Λύσεις. Ασφαλίσεις Προστασίας Οικογένειας, Δανειακών Υποχρεώσεων και Φόρων Κληρονομιάς. Εξασφάλιση Υγείας - Εισοδήματος. Εξασφάλιση κινητής και ακίνητης Περιουσίας. Επιλογή και Ανάπτυξη Συνεργατών, για μια εξασφαλισμένη Επαγγελματική καριέρα.