Δίκτυο συνεργατών

Δίκτυο Συνεργατών AXA


Αποτελέσματα ανά σελίδα:   5 | 10 | 15
Βασ. Γεωργίου Α΄11 & Καραϊσκου
Τηλ: 210 41 15 112-5, 210 41 12 259. Φαξ: 210 41 75 874
Ασφαλιστικός σύμβουλος από το έτος 1986. Παρακολούθηση ασφαλιστικών σεμιναρίων LIMRA. Πτυχιούχος Μηχανικός Αεροσκαφών με τριετή εργασιακή εμπειρία ως μηχανικός κινητήρων στο Αεροδρόμιο του Ελληνικού
Βασ. Γεωργίου Α΄11 & Καραϊσκου
Τηλ: 210 41 12 259, 41 12 308, 210 41 15 112. Φαξ: 210 41 75 874
25 έτη εργασιακής εμπειρίας ως ασφαλιστικός σύμβουλος. Παρακολούθηση Χρηματοοικονομικών σεμιναρίων Πανεπιστημίου Πειραιά
Βασ. Γεωργίου Α΄11 & Καραϊσκου
Τηλ: 210 41 12 259, 210 41 12 308, 210 41 15 112. Φαξ: 210 41 75 874
Πτυχιούχος Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών, Ασφαλιστικός Σύμβουλος από το έτος 1998. Παρακολούθηση σεμιναρίων για Χρηματοοοικονομικά προϊόντα Πανεπιστημίου Πειραιά
Βασ. Γεωργίου Α΄11 & Καραϊσκου
Τηλ: 210 93 15 500-4. Φαξ: 210 93 15 506
Φίλωνος 33
Τηλ: 210 41 75 009
Γούναρη 15
Τηλ: 210 41 71 555, 210 42 23 639