Ασφάλιση μεταφορών

Ασφαλίστε το συμφέρον της επιχείρησής σας

Ασφάλιση Mεταφορών AXA Ασφάλιση Mεταφορών AXA

Ασφάλιση μεταφορών

Η AXA Ασφαλιστική, με μακρόχρονη εμπειρία στις ασφαλίσεις μεταφορών, ασφαλίζει τα πάσης φύσης μεταφερόμενα προϊόντα, εμπορεύματα, διάφορα αντικείμενα κ.λπ. που εισάγονται, εξάγονται ή διακινούνται στο εσωτερικό.

Η ασφάλιση μεταφορών γίνεται με βάση τις διεθνείς ρήτρες Α, Β, C από τις οποίες η ρήτρα Α είναι η πλέον ολοκληρωμένη.