Τεχνικές ασφαλίσεις

Προστασία για κάθε έργο

Τεχνικες Ασφαλίσεις AXA Τεχνικες Ασφαλίσεις AXA

Περιγραφή

Οι Τεχνικές ασφαλίσεις παρέχουν προστασία σε οποιοδήποτε υπό κατασκευή ή ανέγερση έργο, εγκατεστημένα μηχανήματα ή εξοπλισμό. Επιπλέον, η AXA Aσφαλιστική προσφέρει κάλυψη Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων κατά τη διάρκεια κατασκευής.