Ασφάλιση φωτοβολταϊκών συστημάτων

Ενεργειακή προστασία

Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων AXA Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων AXA

Περιγραφή

Περιγραφή

  • Κατά Παντός Κινδύνου κατά τη διάρκεια της κατασκευής - τοποθέτησης - συναρμολόγησης - συντήρησης και
  • Περιουσίας, Απώλειας Εισοδήματος και Μηχανικών Βλαβών κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

  • Δείτε, αναλυτικά, τι προσφέρουν τα προγράμματα ασφάλισης φωτοβολταϊκών συστημάτων της ΑΧΑ.