Ασφάλιση θραύσης κρυστάλλων

Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου

Ασφάλιση Θραύσης Κρυστάλλων AXA Ασφάλιση Θραύσης Κρυστάλλων AXA

Περιγραφή

Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου που καλύπτει τα εγκατεστημένα κρύσταλλα οποιουδήποτε επαγγελματικού χώρου (καταστήματα - γραφεία).

Επιπλέον, η ΑΧΑ Ασφαλιστική με την ασφάλιση θραύσης κρυστάλλων καλύπτει το κόστος αντικατάστασης κρυστάλλων καθώς και τα έξοδα επανατοποθέτησής τους.