Ασφάλιση επιχείρησης

Aσφάλεια μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων

Ασφάλιση Επιχείρησης AXA Ασφάλιση Επιχείρησης AXA

Business4all

 

Το νέο πρόγραμμα ασφάλισης επιχείρησης Business4all που προσφέρει η ΑΧΑ Ασφαλιστική εξασφαλίζει την ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη τόσο του κτιρίου σε αξία καινούργιου, όσο και του περιεχομένου της επιχείρησής σας, μαζί με όλο το εμπόρευμα και τον εξοπλισμό της. Παράλληλα, προστατεύει εσάς αλλά και τους εργαζομένους σας.

 

 

Γιατί είναι απαραίτητη η ασφάλιση της επιχείρησής σας

 

 • Βρίσκεται καθημερινά εκτεθειμένη σε απρόβλεπτους κινδύνους και γεγονότα.

 

 • Αποτελεί ένα περιουσιακό και βιοποριστικό στοιχείο.

 

 • Μια πιθανή ζημιά της μπορεί να επιφέρει μεγάλες οικονομικές συνέπειες.

 

 • Το κόστος της ασφάλισής της είναι απειροελάχιστο συγκριτικά με την αξία της.

 

 

To Business4all απευθύνεται

 

Σε κάθε ελεύθερο επαγγελματία (γιατρό, μηχανικό, λογιστή, έμπορο, βιοτέχνη, ξενοδόχο κ.λπ.) που διατηρεί ιδιόκτητο ή ενοικιασμένο επαγγελματικό χώρο, όπως για παράδειγμα Γραφείο, Ιατρείο, Κατάστημα, Εργαστήριο, Ξενοδοχείο, Βιοτεχνία.

 

 

To Business4all καλύπτει

 

 • Τις κτιριακές εγκαταστάσεις, τα εμπορεύματα και τον εξοπλισμό της επιχείρησή σας από τον κίνδυνο της πυρκαγιάς, της έκρηξης, της πλημμύρας, των ακραίων καιρικών φαινομένων, του σεισμού, της καταστροφής των βιτρινών και υαλοπινάκων, καθώς επίσης και από τον κίνδυνο των απεργιών, των πολιτικών ταραχών, των κακόβουλων ενεργειών κ.ά.

 

 • Τα εμπορεύματα, τον εξοπλισμό αλλά και τα χρήματά σας από τον κίνδυνο της κλοπής και της ληστείας.

 

 • Εσάς αλλά και τους εργαζομένους της επιχείρησής σας από τις συνέπειες ενός ενδεχόμενου ατυχήματος.

 

 • Τα επιπλέον έξοδα που θα κληθείτε να αντιμετωπίσετε μετά τη ζημιά, όπως τα έξοδα πυρόσβεσης, περιορισμού της ζημίας, αποκομιδής των συντριμμάτων, καταστροφές στο κτίριο που θα προκληθούν μετά από μια κλοπή, έξοδα μεταστέγασης & φύλαξης, έξοδα μηχανικών & αρχιτεκτόνων.

 

 • Υπηρεσίες Τεχνικής Βοήθειας, οι οποίες σας εξασφαλίζουν με ένα εύρος υπηρεσιών με έμφαση στην αντιμετώπιση της επείγουσας ανάγκης Τεχνικής Βοήθειας για την αποκατάσταση ή περιορισμό της ζημιάς στην ασφαλισμένη επιχείρησή σας.

  

 • Την αστική σας ευθύνη απέναντι σε τρίτους. Αν άθελά σας εσείς ή το προσωπικό σας προκαλέσει υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες σε τρίτους (ως συνέπεια πυρκαγιάς, έκρηξης ή διαρροής νερού, διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της επιχείρησής σας ακόμη και μετά τη ζημιά όπως κάλυψη των σταθερών οργανικών σας εξόδων καθώς και η κάλυψη των καθαρών σας κερδών.

 

 

Επιπλέον λόγοι για να επιλέξετε το πρόγραμμα ασφάλισης επιχείρησης Business4all

 

 • Διότι σας δίνει την ευελιξία να επιλέξετε εσείς, το ύψος της συμμετοχής σας στη ζημιά. Μπορείτε δηλαδή να επιλέξετε το ποσό που πληρώνετε εσείς σε μια ενδεχόμενη ζημιά για να διαμορφώσετε ανάλογα και το ύψος του ασφαλίστρου σας.

 

 • Διότι σας δίνει την δυνατότητα να επιλέξετε το εύρος των καλύψεων του ασφαλιστηρίου σας σύμφωνα με τις ανάγκες σας αλλά και τις οικονομικές σας δυνατότητες.


 • Διότι επιβραβεύει τις προστατευμένες επιχειρήσεις και παρέχει: 

  • Έκπτωση έως και 30% στις καλύψεις Πυρός, όταν έχουν ληφθεί επιπλέον μέτρα πυροπροστασίας.
  • Έκπτωση έως και 35% στην κάλυψη κλοπής, όταν η επιχείρηση διαθέτει επιπλέον μέτρα προστασίας κατά της κλοπής. 


 • Διότι παρέχει δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για την προστασία της επιχείρησης. Οι εξειδικευμένοι εκτιμητές κινδύνων της ΑΧΑ συζητούν και σχεδιάζουν μαζί σας τα στάδια προστασίας της επιχείρησής σας.

 

 

Ασφάλιστρα του προγράμματος Business4all

 

Επιλέγοντας μόνο εκείνες τις καλύψεις που ταιριάζουν στην επιχείρησή σας διαμορφώνετε ανάλογα και το κόστος της ασφαλιστικής κάλυψης.

Υπολογίστε εδώ τα ασφάλιστρα της δικής σας επιχείρησης, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες της.

Καλύψεις

Το πρόγραμμα ασφάλισης επιχείρησης Business4all σας παρέχει τις παρακάτω καλύψεις  

 

  • Πυρκαγιά,
  • Άμεση πτώση κεραυνού,
  • Πυρκαγιά από δάσος,
  • Καπνός,
  • Επακόλουθες ζημιές πυρκαγιάς,
  • Έκρηξη ευρεία,
  • Πτώση αεροσκαφών,
  • Πρόσκρουση οχήματος,
  • Ασφάλιση σε αξία καινουργούς,
  • Αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή,
  • Πλημμύρα/Θύελλα/Καταιγίδα,
  • Τυχαία διαρροή sprinkler,
  • Χιόνι/Χαλάζι/Παγετός,
  • Θραύση Σωληνώσεων και έξοδα εντοπισμού και ιδίες ζημιές στις σωληνώσεις,
  • Αποκομιδή συντριμμάτων,
  • Στάσεις/Απεργίες/Οχλαγωγίες/Ανταπεργίες/Διαδηλώσεις/Οχλαγωγίες/Πολιτικές Ταραχές,
  • Τρομοκρατικές Ενέργειες,
  • Κακόβουλες Ενέργειες,
  • Θραύση Υαλοπινάκων,
  • Έξοδα φύλαξης ασφαλισμένης περιουσίας,
  • Αμοιβές αρχιτεκτόνων,
  • Έξοδα δημοσίων αρχών,
  • Βραχυκύκλωμα,
  • Νεοαποκτηθέντα,
  • Όρος προστασίας μη ηθελημένης υπασφάλισης,
  • Αστική Ευθύνης πυρκαγιάς- έκρηξης-υδάτων,
  • Έξοδα προσωρινής στέγασης ή απώλειας ενοικίων,
  • Απώλεια κερδών (επίδομα)

 

Συμπληρώστε την ασφάλειά σας με προαιρετικές καλύψεις

 

Για ολοκληρωμένη προστασία δική σας και της επιχείρησής σας, υπάρχουν διαθέσιμες και επιπλέον καλύψεις, που μπορείτε να προσθέσετε:

 

 • Κλοπή   διαρρήξεως /αναρριχήσεως                          
 • Ζημιές κλέπτου στο κτίριο
 • Σεισμός για κτίριο ή/και περιεχόμενο           
 • Καθίζηση ή/και κατολίσθηση
 • Κατά παντός κινδύνου ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 • Ποιοτική αλλοίωση εμπορευμάτων
 • Κάθε άλλο τυχαίο ζημιογόνο γεγονός   
 • Απώλεια κερδών                  
 • Απώλεια ενοικίων
 • Γενική Αστική Ευθύνη                       
 • Γενική και Εργοδοτική Αστική Ευθύνη
 • Κλοπή χρηματοκιβωτίου και ταμείου               
 • Μεταφορά χρημάτων
 • Προσωπικό ατύχημα

 

 

Όροι προγράμματος
Δείτε εδώ τους όρους του ασφαλιστηρίου προγράμματος Business4all.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Η ΑΧΑ Ασφαλιστική, επιπλέον της προστασίας που σας εξασφαλίζει μέσω του προγράμματος ασφάλισης επιχείρησης Business4all, σας παρέχει και χρήσιμες συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν:

 • Στην ποιοτική βελτίωση των ασφαλισμένων εγκαταστάσεων της επιχείρησής σας.

 • Στην ευθυγράμμιση με τις προϋποθέσεις «προστατευμένης επιχείρησης» σχετικά με θέματα ενεργητικής / παθητικής πυροπροστασίας, αστικής ευθύνης και φυσικής προστασίας κατά της κλοπής.

H παροχή των συμβουλευτικών υπηρεσιών ισχύει αυτόματα, χωρίς επιπλέον κόστος, για όλους τους ασφαλισμένους που αποκτούν το πρόγραμμα ασφάλισης επιχείρησης Business4all.

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην ηλεκτρονική φόρμα "Συμβουλευτικές υπηρεσίες" για να επικοινωνήσει μαζί σας εξειδικευμένο στέλεχος της ΑΧΑ.