Όροι ασφάλισης

21/9/2020

Πρόγραμμα Mediσυν3 (Από: 21/09/2020 - Έως: Σήμερα)

24/1/2020

Πρόγραμμα Mediσυν3 (Από: 24/1/2020 - Έως: 20/9/2020)

23/7/2019

Πρόγραμμα Mediσυν3 (Από 23/7/2019 - Έως: 23/01/2020)

15/1/2016

Πρόγραμμα Home4all Classic

15/1/2016

Πρόγραμμα Home4all Premium

21/10/2014

Πρόγραμμα ΚΑΤΟΙΚΙΑ

21/10/2014

Πρόγραμμα ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΒΑΣΙΚΟ

21/10/2014

Πρόγραμμα ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΑΞΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΟΥΣ

21/10/2014

Πρόγραμμα KATOIKIA PLUS

21/10/2014

Πρόγραμμα MAXI HOME

21/10/2014

Επιλεγμένες Παροχές Κατοικίας/Επιχείρησης

22/10/2014

Πρόγραμμα Business4all

13/7/2017

Πρόγραμμα ΕΞ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

5/3/2015

Επείγουσα Τεχνική Βοήθεια

29/6/2017

Πρόγραμμα Alpha Υγεία για Όλους Classic

16/10/2018

Πρόγραμμα Mediσυν2

14/3/2016

Πρόγραμμα Mediσυν 2

.
21/4/2016

Πρόγραμμα Mediσυν Care

.
28/4/2016

Γενικοί όροι ασφάλισης Αστικής Ευθύνης

.
28/4/2016

Ειδικός όρος επέκτασης Αστικής Ευθύνης εργοδότη

.
28/4/2016

Ειδικός όρος επέκτασης Αστικής Ευθύνης από Ελαττωματικά προϊόντα (Occurrence Trigger)

.
28/4/2016

Ειδικός όρος επέκτασης Αστικής Ευθύνης από Ελαττωματικά προϊόντα (Claims Made Trigger)

.

Έντυπα ΑΧΑ

23/7/2019

Οδηγός Χρήσης Υπηρεσίας MyAXA Check-In

23/7/2019

Έντυπο Δηλώσεων Ασφαλισμένου Υπηρεσίας MyAXA Check-In

23/7/2019

Έντυπο Δηλώσεων Ασφαλισμένου Υπηρεσίας MyAXA Check-In - Alpha Global Medical Care

9/9/2020

Αναγγελία αποζημίωσης ατομικού ασφαλιστηρίου υγείας

9/9/2020

Αναγγελία αποζημίωσης ομαδικών συμβολαίων ζωής και υγείας

11/3/2020

Αναγγελία Προσωπικού Ατυχήματος ασφαλιστηρίου Γενικών Ασφαλίσεων

5/5/2020

Αναγγελία Προσωπικού Ατυχήματος Συνεπούς Δανειολήπτη Αlpha Bank

19/9/2016

Αίτηση αποζημίωσης Κλάδου Αυτοκινήτου

19/9/2016

Δήλωση ατυχήματος Κλάδου Αυτοκινήτου

23/2/2014

Αλλαγή διεύθυνσης

27/9/2018

Έντυπο εξουσιοδότησης για πληρωμή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα

27/12/2018

Αίτηση μετατροπής Alpha Global Medical Care

10/9/2020

Αίτηση Μετατροπής Alpha Global Medical Care

Iσχύει για εκδόσεις από 23/07/2019 και μετά
27/12/2018

Αίτηση Μετατροπής Υγείας Mediσυν2

18/2/2020

Αίτηση Μετατροπής Mediσυν 3

31/10/2018

Αίτηση μετατροπής ασφαλιστηρίου Mediσυν Care

31/10/2018

Αίτηση μετατροπής Mediσυν

1/6/2019

Αίτηση μετατροπής ζωής

23/2/2014

Πράσινη Κάρτα

29/12/2014

Telehealth - Υπεύθυνη Δήλωση προς ΑΧΑ από Αλλοδαπούς

1/4/2016

Πάγια εξουσιοδότηση με χρέωση τραπεζικού λογαριασμού Alpha Bank

13/2/2017

Αίτηση εξαγοράς ασφαλιστηρίου ζωής

14/11/2019

Έντυπο Αναγγελίας ζημιάς Alpha Feel Safe

12/6/2017

Έντυπο αναγγελίας ζημιάς κλάδου Πυρός

Άλλα έντυπα

8/12/2013

Δήλωση Φιλικού Διακανονισμού

3/11/2013

Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας

19/9/2016

Αίτηση αποζημίωσης Κλάδου Αυτοκινήτου

16/3/2017

Δήλωση φορολογικής κατοικίας

10/2/2017

Έντυπο αυτοπιστοποίησης CSR και FATCA από Ελέγχοντα Πρόσωπα

10/2/2017

Έντυπο αυτοπιστοποίησης CRS και FATCA Νομικά πρόσωπα - οντότητες

10/2/2017

Έντυπο αυτοπιστοποίησης CRS και FATCA Φυσικά Πρόσωπα