Έντυπα ΑΧΑ

23/7/2019

Οδηγός Χρήσης Υπηρεσίας MyAXA Check-In

23/7/2019

Έντυπο Δηλώσεων Ασφαλισμένου Υπηρεσίας MyAXA Check-In

17/5/2018

Αναγγελία ατυχήματος ή ασθένειας

19/9/2016

Αίτηση αποζημίωσης Κλάδου Αυτοκινήτου

19/9/2016

Δήλωση ατυχήματος Κλάδου Αυτοκινήτου

23/2/2014

Αλλαγή διεύθυνσης

27/9/2018

Έντυπο εξουσιοδότησης για πληρωμή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα

27/12/2018

Αίτηση μετατροπής Alpha Global Medical Care

27/12/2018

Αίτηση Μετατροπής Υγείας Mediσυν2

31/10/2018

Αίτηση μετατροπής ασφαλιστηρίου Mediσυν Care

31/10/2018

Αίτηση μετατροπής υγείας

1/6/2019

Αίτηση μετατροπής ζωής

23/2/2014

Πράσινη Κάρτα

29/12/2014

Telehealth - Υπεύθυνη Δήλωση προς ΑΧΑ από Αλλοδαπούς

1/4/2016

Πάγια εξουσιοδότηση με χρέωση τραπεζικού λογαριασμού Alpha Bank

13/2/2017

Αίτηση εξαγοράς ασφαλιστηρίου ζωής

10/3/2017

Έντυπο Αναγγελίας ζημιάς Alpha Feel Safe

12/6/2017

Έντυπο αναγγελίας ζημιάς κλάδου Πυρός

Όροι ασφάλισης

15/1/2016

Πρόγραμμα Home4all Classic

15/1/2016

Πρόγραμμα Home4all Premium

21/10/2014

Πρόγραμμα ΚΑΤΟΙΚΙΑ

21/10/2014

Πρόγραμμα ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΒΑΣΙΚΟ

21/10/2014

Πρόγραμμα ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΑΞΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΟΥΣ

21/10/2014

Πρόγραμμα KATOIKIA PLUS

21/10/2014

Πρόγραμμα MAXI HOME

21/10/2014

Επιλεγμένες Παροχές Κατοικίας/Επιχείρησης

22/10/2014

Πρόγραμμα Business4all

13/7/2017

Πρόγραμμα ΕΞ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

5/3/2015

Επείγουσα Τεχνική Βοήθεια

29/6/2017

Πρόγραμμα Alpha Υγεία για Όλους Classic

16/10/2018

Πρόγραμμα Mediσυν2

23/7/2019

Πρόγραμμα Mediσυν3

14/3/2016

Πρόγραμμα Mediσυν 2

.
21/4/2016

Πρόγραμμα Mediσυν Care

.
28/4/2016

Γενικοί όροι ασφάλισης Αστικής Ευθύνης

.
28/4/2016

Ειδικός όρος επέκτασης Αστικής Ευθύνης εργοδότη

.
28/4/2016

Ειδικός όρος επέκτασης Αστικής Ευθύνης από Ελαττωματικά προϊόντα (Occurrence Trigger)

.
28/4/2016

Ειδικός όρος επέκτασης Αστικής Ευθύνης από Ελαττωματικά προϊόντα (Claims Made Trigger)

.

Άλλα έντυπα

8/12/2013

Δήλωση Φιλικού Διακανονισμού

3/11/2013

Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας

19/9/2016

Αίτηση αποζημίωσης Κλάδου Αυτοκινήτου

16/3/2017

Δήλωση φορολογικής κατοικίας

10/2/2017

Έντυπο αυτοπιστοποίησης CSR και FATCA από Ελέγχοντα Πρόσωπα

10/2/2017

Έντυπο αυτοπιστοποίησης CRS και FATCA Νομικά πρόσωπα - οντότητες

10/2/2017

Έντυπο αυτοπιστοποίησης CRS και FATCA Φυσικά Πρόσωπα